Narzucona efektywność energetyczna budynków

Europosłowie poparli dekarbonizację sektora 

Od 2030 roku nowe budynki mają być zeroemisyjne. Przewidziano środki, dzięki którym spadną rachunki za energię i łatwiej będzie przeciwdziałać zmianom klimatu. Przepisów będzie można nie stosować do budynków rolniczych i zabytkowych. Budynki odpowiadają za 36% emisji gazów cieplarnianych w Unii.

Środki takie jak izolacja termiczna mają pomóc obniżyć rachunki za energię.

We wtorek posłowie przyjęli plany, uzgodnione już z Radą, dzięki którym zmniejszy się zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych w budownictwie.

Proponowana zmiana dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ma sprawić, że do 2030 roku znacznie zmniejszą się emisje gazów cieplarnianych i zużycie energii w budownictwie. Do 2050 roku sektor ten ma stać się neutralny dla klimatu. Ma ona również doprowadzić do renowacji większej liczby budynków o najgorszych parametrach. Ponadto ma poprawić wymianę informacji na temat charakterystyki energetycznej.

Porady prawne

Sprawozdawca ds. dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ciarán Cuffe (Verts/ALE, Irlandia) powiedział: “Dyrektywa wyraźnie pokazuje, w jaki sposób polityka klimatyczna może przynieść realne i natychmiastowe korzyści mniej zamożnym członkom naszego społeczeństwa. Prawo to pomoże obniżyć rachunki za energię i zajmie się podstawowymi przyczynami ubóstwa energetycznego, zapewniając jednocześnie tysiące wysokiej jakości lokalnych miejsc pracy w całej UE. Zwalczając 36% emisji CO2 w Europie, stanowi absolutnie niezbędny filar Europejskiego Zielonego Ładu. Dzisiejszy wynik pokazuje, że Parlament nadal wspiera Zielony Ład, który zapewnia sprawiedliwość i ambicje w równym stopniu".

Cele redukcji emisji

Od 2030 roku nowe budynki mają być zeroemisyjne. Nowe budynki zajmowane przez władze publiczne lub będące ich własnością powinny być zeroemisyjne od 2028 roku. Państwa członkowskie będą mogły wziąć pod uwagę współczynnik globalnego ocieplenia w cyklu życia budynku. Współczynnik ten obejmuje produkcję i utylizację produktów budowlanych użytych do jego budowy.

W przypadku budynków mieszkalnych państwa członkowskie będą musiały wprowadzić środki, które mają doprowadzić do zmniejszenia średniego zużycia energii pierwotnej o co najmniej 16% do 2030 roku i co najmniej 20–22% do 2035 roku.

Zgodnie z nową dyrektywą państwa członkowskie będą musiały do 2030 roku wyremontować 16% budynków niemieszkalnych o najgorszej charakterystyce energetycznej, a do 2033 roku 26% takich budynków. Pomogą w tym minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej.

Jeżeli będzie to wykonalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, do 2030 roku państwa członkowskie będą musiały stopniowo montować instalacje słoneczne na budynkach publicznych i niemieszkalnych – zależnie od ich wielkości – oraz na wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

Wycofywanie kotłów na paliwa kopalne

Państwa członkowskie muszą przyjąć środki, które przyczynią się do dekarbonizacji systemów grzewczych i wycofywania paliw kopalnych w ogrzewaniu i chłodzeniu. Do 2040 roku należy całkowicie wycofać kotły na paliwa kopalne. Od 2025 roku nie będzie można dotować niezależnych kotłów na paliwa kopalne. Nadal będzie można stosować zachęty finansowe w odniesieniu do hybrydowych systemów grzewczych, na przykład łączących kocioł z instalacją cieplną wykorzystującą energię słoneczną lub pompą ciepła.

Wyłączenia

Nowych przepisów będzie można nie stosować do budynków rolniczych i zabytkowych. Kraje Unii mogą również zdecydować, że nie będą stosować tych przepisów do budynków chronionych ze względu na ich szczególne walory architektoniczne lub historyczne, budynków tymczasowych oraz kościołów i miejsc kultu.

Kolejne kroki

Dyrektywę przyjęto stosunkiem głosów 370 do 199, przy 46 głosach wstrzymujących się. Musi ją zatwierdzić Rada, a następnie stanie się ona obowiązującym prawem.

Kontekstnowych przepisów

Według Komisji Europejskiej budynki w Unii odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii i za 36% emisji gazów cieplarnianych. 15 grudnia 2021 roku Komisja przyjęła projekt przepisów zmieniających dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Stanowi on cześć pakietu „Gotowi na 55”. Dzięki nowemu Europejskiemu prawu o klimacie (z lipca 2021 roku) cele na lata 2030 i 2050 stały się wiążącymi przepisami unijnymi.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków są bezpośrednio powiązane z celami i propozycjami Konferencji w sprawie Przyszłości Europy (CoFE), mającymi na celu zwiększenie niezależności energetycznej i zrównoważonego rozwoju UE. Ta inicjatywa legislacyjna jest powiązana z propozycjami CoFE, takimi jak zwiększenie roli gmin w planowaniu urbanistycznym w celu wspierania niebiesko-zielonej infrastruktury (propozycja 2(3)), zmniejszenie zależności od importu ropy i gazu poprzez projekty w zakresie efektywności energetycznej (propozycja 3(3)) oraz aktywne wspieranie projektów w zakresie efektywności energetycznej w celu osiągnięcia większej autonomii w dziedzinie produkcji i dostaw energii (propozycja 18(2)).


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika