Elastyczne cyfrowe nauczanie wspierane przez prawo UE

Należy ukierunkować zasoby w celu wspierania rozwoju i wykorzystania bardziej elastycznych cyfrowych sposobów uczenia się i nauczania w szkolnictwie wyższym - to główny wniosek ze sprawozdania unijnej grupy wysokiego szczebla ds. modernizacji szkolnictwa wyższego.

Sprawozdanie grupy ekspertów pozytywnie przyjęła komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, Androulla Vassiliou: - Europa musi sprostać wyzwaniu coraz większej liczby i różnorodności studentów oraz potrzebie poprawy jakości nauczania i uczenia się. Grupa pod przewodnictwem Mary McAleese wskazała realistyczne i praktyczne kroki, jakie mogą podjąć organy unijne i krajowe, aby zaspokoić te potrzeby przez lepsze wykorzystanie nowych technologii w procesie uczenia się i nauczania. Jestem szczególnie zadowolona, iż nowy program Erasmus , który zainaugurowałam w styczniu, będzie mógł stanowić wsparcie dla realizacji zaleceń grupy.

Mary McAleese, prezentując najważniejsze wnioski sprawozdania podczas spotkania z komisarz Vassiliou, dodała: „Jestem pod wrażeniem doskonałych przykładów dobrych praktyk, jakie przedstawiono nam podczas pracy nad sprawozdaniem. Przykłady te pokazują, że dla maksymalnego wykorzystania potencjału nowych sposobów uczenia się i nauczania ważna jest nie tylko rola oddanych sprawie pracowników instytucji szkolnictwa wyższego, ale także zaangażowanych i postępowych rządów, które ich wspierają.

Choć Europa zaczyna robić postępy w stosowaniu nowych technologii na uniwersytetach i w szkołach wyższych, to wciąż jeszcze pozostaje w tyle za USA. Powinniśmy wykorzystać nasze mocne strony, takie jak szerokie zastosowanie punktów ECTS, aby zapewnić uznanie, akredytację i jakość cyfrowej edukacji w Europie.”

Zasoby edukacyjne z całego świata są w coraz większym stopniu swobodnie dostępne i interaktywne, wychodząc poza zwykłe wykłady online. Cyfrowe uczenie się i nauczanie mogą być lepiej dostosowane do potrzeb poszczególnych studentów, zaś postępy w analizie procesu uczenia się pozwalają nauczycielom akademickim szybciej oceniać wyniki studentów i identyfikować dziedziny, w których potrzebne jest większe wsparcie.

Cyfrowe metody nauczania zaczynają być włączane do programu studiów zarówno tradycyjnych, jak i online, w miarę jak wiele europejskich instytucji szkolnictwa wyższego korzysta z nowych możliwości technologii. Zbyt często jednak zależy to od inicjatywy kilku entuzjastycznych pracowników i brakuje spójnych strategii wdrażania takich metod w obrębie samych instytucji oraz wśród państw członkowskich.

Na podstawie dogłębnej analizy aktualnej sytuacji oraz dobrych praktyk w całej UE i poza nią grupa wysokiego szczebla określiła sposoby wspierania procesu wprowadzania edukacji opartej na nowych technologiach. Uznając, że głównym motorem zmian są same instytucje szkolnictwa wyższego, grupa ekspertów podkreśliła jednak odpowiedzialność organów publicznych za tworzenie warunków sprzyjających takim zmianom.

Obserwuj nas na:

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 30.4.2018

  Kto może korzystać z indywidualnych zajęć i indywidualnego nauczania?

  Uczniowie z niepełnosprawnościami bądź problemami zdrowotnymi mogą skorzystać z elastycznych form nauczania.

 • 29.10.2019

  Praca szyta na miarę

  Z domu, w wybrane dni tygodnia lub o różnych godzinach - coraz więcej firm stawia na elastyczne formy czasu pracy.

 • 16.8.2018

  Fundusze europejskie na informatyzację

  Wsparcie ze środków unijnych na informatyzację dotyka wielu obszarów. Są to m.in. fundusze dla administracji publicznej na usprawnienie jej usług, środki na cyfryzację zasobów (...)

 • 30.5.2017

  Łatwiejsza aktywacja Profilu Zaufanego na poczcie

  Profil Zaufany (eGO) można już aktywować odwiedzając dowolną z 4.500 placówek pocztowych. To jeden z pierwszych, bardzo ważnych efektów porozumienia, jakie podpisała Poczta Polska (...)

 • 19.6.2017

  Indywidualizacja kształcenia

  Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością, zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów chorych oraz indywidualne nauczanie dla uczniów chorych, (...)