Pozostałe

Jakość handlowa wędlin z mięsa czerwonego

Strona 1 z 3

Kontrolę planową w zakresie jakości handlowej wędlin z mięsa czerwonego przeprowadziły w II kwartale 2008 roku wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS.
 

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wędlin z mięsa czerwonego, produkowanych w zakładach przetwórstwa mięsnego.

W trakcie przedmiotowej kontroli sprawdzono jakość handlową kiełbas, ze szczególnym uwzględnieniem kiełbas drobnorozdrobnionych, homogenizowanych (np. kiełbasa parówkowa, mortadela) oraz kiełbas grillowych (np. śląska na grilla, kiełbasa grillowa). Kontroli poddano także inne wędliny, jak wędzonki oraz wędliny podrobowe.

W trakcie kontroli sprawdzono:

 • jakość handlową wędlin z mięsa czerwonego,

 • prawidłowość znakowania wyrobów gotowych w opakowaniach jednostkowych i transportowych oraz znakowanie mięsa wołowego,

 • prawidłowość procesu pakowania oraz paczkowania wyrobów gotowych,

 • warunki składowania i transportu surowców oraz produktów gotowych.

 

II. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w 95 zakładach przetwórstwa mięsnego, co stanowi  około 7% zakładów przetwórstwa mięsnego, prowadzących działalność na terenie kraju, znajdujących się w ewidencji IJHARS.

Kontrolą objęto:

- w zakresie oceny organoleptycznej - 427 partii wędlin z mięsa czerwonego,
o łącznej masie 46 t,
- w zakresie oznaczania parametrów fizykochemicznych* - 394 partie wędlin
z mięsa czerwonego, o łącznej masie 41 t,
- w zakresie znakowania wędlin z mięsa czerwonego - 419 partii wędlin z mięsa czerwonego, o łącznej masie 41 t,
- w zakresie znakowania mięsa wołowego - 26 partii mięsa wołowego, o łącznej masie 3 t.

Ponieważ w chwili obecnej jedynymi dokumentami, określającymi wymagania jakościowe wędlin są nieobligatoryjne już Polskie Normy, jakość wędlin, oferowanych do sprzedaży pod tą samą nazwą handlową na terenie kraju nie jest jednolita. W trakcie kontroli inspektorzy JHARS sprawdzili wartości deklarowanych przez producentów
w normach zakładowych parametrów fizykochemicznych i porównali je z wartościami, zawartymi w Polskiej Normie PN-A-82007:1996 Przetwory mięsne. Wędliny.


*    Kontrola w zakresie parametrów fizykochemicznych obejmowała oznaczenie zawartości: białka, wody, tłuszczu oraz soli.


III. WYNIKI KONTROLI

- ocena organoleptyczna

Wszystkie poddane ocenie organoleptycznej partie wędlin spełniały wymagania, określone w Polskiej Normie PN-A-82007:1996 Przetwory mięsne. Wędliny. lub deklaracjach producenta.

- parametry fizykochemiczne

W wyniku przeprowadzonych analiz fizykochemicznych 13 partii wędlin z mięsa czerwonego (około 3% skontrolowanych partii wędlin), o łącznej masie około 2 t (około 5% masy skontrolowanych partii wędlin), wykazało niezgodności z deklaracją producenta.

Analizując wyniki badań pod kątem udziału partii, najwięcej niezgodności w odniesieniu do deklaracji produceta stwierdzono w partiach kiełbas grillowych (około 9% ogółem skontrolowanych partii kiełbas grillowych). Nieprawidłowości dotyczyły zaniżonej zawartości białka (co stanowiło 56% ogółem stwierdzonych nieprawidłowości w kiełbasach grillowych) oraz zawyżonej zawartości wody (co stanowiło 44% ogółem stwierdzonych nieprawidłowości w kiełbasach grillowych).

Nieprawidłowości stwierdzono także w partiach kiełbas drobnorozdrobnionych (około 3% ogółem skontrolowanych partii kiełbas drobnorozdrobnionych) i dotyczyły one zaniżonej zawartości białka (co stanowiło 50% ogółem stwierdzonych nieprawidłowości w kiełbasach drobnorozdrobnionych), oraz zawyżonej zawartości wody (co stanowiło 50% ogółem stwierdzonych nieprawidłowości w kiełbasach drobnorozdrobnionych).

W żadnej z poddanych kontroli partii kiełbas homogenizowanych nie stwierdzono nieprawidłowości.

- znakowanie wędlin

Nieprawidłowości w zakresie znakowania opakowań jednostkowych stwierdzono w 169 partiach (40% ogółem skontrolowanych partii), o łącznej masie 19 t (46% ogółem skontrolowanej masy).

Oznakowanie najczęściej kwestionowano z uwagi na brak lub nieprawidłowo podany wykaz składników użytych w procesie produkcyjnym, w tym brak procentowej zawartości mięsa.

Do najczęściej stwierdzonych nieprawidłowości należały także:

- brak lub nieprawidłowo podane dozwolone substancje dodatkowe, np.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 13.5.2018

  Pułapki w menu dla turysty

  Plamiak zamiast dorsza, kebab z baraniną bez baraniny, oscypek zastąpiony roladą ustrzycką – takie dania serwowały restauracje, bary czy smażalnie w miejscowościach turystycznych. Inspekcja (...)

 • 22.11.2017

  Informowanie o cenach

  Musisz wiedzieć, za ile kupujesz. Cena musi być czytelna, widoczna i jednoznaczna. Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK skontrolowała, jak sprzedawcy informują o cenach. Inspektorzy sprawdzili (...)

 • 28.12.2018

  Oznaczanie produktów spożywczych informacją o kraju pochodzenia

  Przepisy wymagają oznaczania produktów spożywczych informacją o kraju pochodzenia.

 • 25.10.2018

  Zmiany dotyczące rynków dla rolników

  Nowe przepisy mają na celu zwiększenie efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych, aby wyeliminować nieuczciwe praktyki, takie jak (...)

 • 11.10.2018

  Jakość produktów oferowanych konsumentom z Polski i Niemiec

  UOKiK po raz pierwszy porównał jakość produktów oferowanych konsumentom z Polski i Europy Zachodniej. Sprawdził jakość 101 produktów, istotne różnice dotyczyły (...)