Pozostałe

Komunikat Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie PZPN

Minister Sportu i Turystyki uznał, że na tym etapie działań zmierzających do naprawy sytuacji w Polskim Związku Piłki Nożnej osiągnięto cele, które były powodem skierowania w dniu 26 września 2008 roku do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy PKOl wniosku o zawieszenie w czynnościach władz Polskiego Związku Piłki Nożnej i wyznaczenie kuratora. W związku z tym, 17 października br. Minister Sportu i Turystyki wycofał ww. wniosek i wniósł o umorzenie postępowania.

Minister Sportu i Turystyki uznał, że na tym etapie działań zmierzających do naprawy sytuacji w Polskim Związku Piłki Nożnej osiągnięto cele, które były powodem skierowania w dniu 26 września 2008 roku do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy PKOl wniosku o zawieszenie w czynnościach władz Polskiego Związku Piłki Nożnej i wyznaczenie kuratora. W związku z tym, 17 października br. Minister Sportu i Turystyki wycofał ww. wniosek i wniósł o umorzenie postępowania.
Polski Związek Piłki Nożnej uznał wszystkie określone przez Ministra zarzuty i zobowiązał się do ich usunięcia. Zobowiązanie to przybrało formę porozumienia podpisanego w dniu 8 października 2008 roku przez przedstawicieli PZPN, kuratora tymczasowego oraz przedstawiciela Niezależnej Komisji Wyborczej.
Na posiedzeniu w dniu 13 października 2008 roku Zarząd PZPN zrealizował postanowienia porozumienia w zakresie swoich kompetencji i podjął 24 uchwały niezbędne do naprawy działań niezgodnych z prawem, statutem i regulaminami związku. Niezależna Komisja Wyborcza zapoznała się z decyzjami podjętymi przez Zarząd i wydała oświadczenie (treść oświadczenia w załączniku).
Na posiedzeniu Niezależnej Komisji Wyborczej w Zurychu w dniu 10 października br. ustalono, że po wycofaniu przez Trybunał Arbitrażowy kuratora tymczasowego, jego funkcję do czasu wyborów nowych władz w PZPN przejmie Niezależna Komisja Wyborcza. FIFA i UEFA zobowiązały się również do ścisłej współpracy z Ministrem Sportu i Turystyki w zwalczaniu patologii w polskiej piłce nożnej oraz wprowadzenie wzorcowego systemu zarządzania w PZPN.

Załącznik: Oświadczenie Niezależnej Komisji Wyborczej z dnia 15 października 2008 roku.

Źródło: www.msport.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: