Najwyższa Izba Kontroli prześwietliła finanse CERN

Zakończył się drugi rok audytu prowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Obie strony łączy wspólny cel, jakim jest sprawne zarządzanie i przejrzystość finansowa tej kluczowej placówki naukowej. Rada CERN jednogłośnie zatwierdziła przedłużenie mandatu NIK o kolejne dwa lata.

Drugi rok audytu w CERN potwierdził wcześniejsze oceny - Organizacja oraz jej Fundusz Emerytalny prowadzą rachunkowość w sposób zgodny z zasadami oraz rozliczają wszystkie transakcje zgodnie z przepisami i regulacjami finansowymi.

NIK zwróciła jednak uwagę na drobne niedociągnięcia w obszarze kontroli wewnętrznej oraz możliwość wprowadzenia usprawnień w innych obszarach działalności placówki. Polacy z satysfakcją przyjęli fakt, że niemal wszystkie zalecenia z roku ubiegłego zostały przez Organizację wykonane.

Audyt w CERN opiera się na ścisłej współpracy. - O wszelkich problemach, które dostrzegamy w trakcie audytu, od razu informujemy zarząd CERN i wiele z nich jest rozwiązywanych na bieżąco - mówi Wiesław Kurzyca, radca Prezesa NIK. Potwierdza to Przewodnicząca Komitetu Finansowego CERN Charlotte Jamieson: - Zarówno CERN, jak i NIK doceniają rzetelność i gotowość współdziałania drugiej strony. Nasza współpraca owocuje usprawnieniami i dobrymi praktykami, a to stanowi dużą wartość dla CERN.

NIK po objęciu funkcji audytora zewnętrznego w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych powołała zespół doświadczonych kontrolerów pod przewodnictwem Wiesława Kurzycy, który uczestniczył wcześniej w wielu projektach audytorskich na forum międzynarodowym. Zespół prowadzi działania bezpośrednio na terenie CERN. Izba w celu zapewnienia najwyższej jakości prowadzonego audytu powołała także Komitet Sterujący, na którego czele stoi wiceprezes Jacek Uczkiewicz. Komitet na bieżąco monitoruje postępy prac.

Podstawowy mandat NIK wygasa za rok, ale Rada CERN zwróciła się do Izby z prośbą o przedłużenie prowadzonego audytu o kolejne dwa lata. Decyzja o przedłużeniu współpracy z Polakami została podjęta jednogłośnie. Izba pozostanie więc audytorem zewnętrznym CERN przez kolejne trzy lata.

Źródło: nik.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: