e-prawnik.pl Porady prawne

NIK został skontrolowany. Zobacz wnioski

31.7.2013

Przegląd partnerski to narzędzie, które coraz chętniej wykorzystują w swojej pracy najwyższe organy kontroli. Ocena dokonana przez inne NOK wpływa na podniesienie jakości pracy instytucji kontrolnych.

Eksperci z NIK kilkakrotnie brali udział w takich przeglądach. W 2012 roku na prośbę Najwyższej Izby Kontroli międzynarodowy zespół audytorów przeprowadził w NIK przegląd partnerski.

Eksperci z najwyższych organów kontroli Austrii, Danii, Holandii i Litwy sprawdzili cały proces kontroli. Audytorzy w swojej ocenie oparli się na międzynarodowych standardach określonych przez INTOSAI - ISSAI oraz na dobrych praktykach kontrolnych.

NIK została doceniona m.in. za sposób komunikowania się z opinią publiczną, jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność lepszego komunikowania się z kontrolowanymi oraz bardziej przejrzystego i zrozumiałego formułowania dokumentów pokontrolnych.

(nik.gov.pl)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ