Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości trafi do Trybunału

Prezydent Bronisław Komorowski skieruje nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie wniosku prewencyjnego - poinformował na wczorajszym briefingu Sekretarz Stanu w KPRP Krzysztof Hubert Łaszkiewicz.

Minister podkreślił, że ustawa ma znamiona niekonstytucyjności. Dodał też, że parlament ogranicza konstytucyjne prawo prezydenta do rozpatrzenia ustawy w ciągu 21 dni . Ponieważ - zaznaczył - ustawa ma określony termin wejścia na 17 stycznia 2013 czyli przed upływem czasu przeznaczonego na decyzję Prezydenta RP.

Dlatego - wyjaśniał minister Łaszkiewicz - Prezydent RP podjął decyzję o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w formie wniosku prewencyjnego.

Ponadto, mówił Sekretarz Stanu, ustawa dotyka bardzo istotnych kwestii wolności obywatelskiej i prezydent musiał zważyć dwie racje - z jednej strony są to dochody gmin, a z drugiej strony konstytucyjne prawo do wolności obywatela i przeważyło to drugie.

W demokratycznym państwie prawnym wolność obywatela jest pod szczególną ochroną - podkreślił minister.

Prezydent zwróci się z wnioskiem do TK o zbadanie zgodności przepisu wprowadzającego niedookreślony katalog środków technicznych służących unieruchomieniu z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą określoności przepisów prawa oraz z art. 41 ust. 1 Konstytucji, gwarantującym nietykalność osobistą. Wniosek do Trybunału będzie też zawierał prośbę o zbadanie zgodności art. 5 ustawy z wynikającą z art. 2 zasadą niedziałania prawa wstecz - czytamy na stronie Prezydenta RP.

Podejmując tę decyzję prezydent musiał ważyć racje i ryzyka związane z jednej strony z wprowadzeniem w życie przepisów budzących wątpliwości konstytucyjne, z drugiej zaś z dolegliwościami, jakie mogą odczuwać niektóre samorządy z powodu braku regulacji dotyczących pobierania opłat od osób doprowadzonych do izb wytrzeźwień. Zważywszy na fakt, że kwestionowane przepisy odnoszą się do podstawowych wolności i praw człowieka, prezydent, jako strażnik Konstytucji, zdecydował o skierowaniu ustawy do TK w trybie prewencyjnym.

Pierwotnym celem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości miało być wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia 2012 r. Do ustawy wprowadzono jednak nowe elementy, które budzą wątpliwości natury konstytucyjnej. Mimo to parlament uchwalił nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości, mając świadomość ryzyka jej niezgodności z Konstytucją w obszarze praw człowieka.

Poważne zastrzeżenia dotyczą przepisu wprowadzającego otwarty, niesprecyzowany katalog środków technicznych, służących stosowaniu przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia.

Niepokojące jest, że pomimo iż na uchwalenie nowelizacji, która miała na celu zrealizowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego było aż 9 miesięcy, to dokonano jej w ostatnim możliwym momencie. Doprowadziło to do sytuacji, w której nie pozostawiono prezydentowi przewidzianych w Konstytucji 21 dni na analizę i decyzję ws. ustawy - czytamy na stronie Prezydenta RP.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Tadek

20.1.2013 8:43:34

Re: Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości trafi do Trybunału

Oby sporzywanie rozcieńczonego alkoholu podczas mszy przez księdza w obecności nieletnich nie było zakazane lub nie stało się pretekstem ciągania po sądach i zapychania mediów kolejnymi bzdurami - aby w spokoju dalej kolonizować, rozkradać i deprawować zastraszonych tubylców, chcących przetrwać kolejny miesiąc przy tym nowym raju socjalistycznym w jaki zostaliśmy wpakowani przez socjotechniki możnych tego świata.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Napoje alkoholowe mają być mniej dostępne...

  Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw ma na celu zmianę przepisów nasuwających wątpliwości interpretacyjne oraz (...)

 • Czy pracodawcy mogą badać pracowników alkomatem?

  Nowelizacja Kodeksu pracy nie dała pracodawcom uprawnienia do badań alkomatem. W obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników. (...)

 • Zmiany dot. opłaty za reklamowanie napojów alkoholowych

  Opłatę za reklamowanie napojów alkoholowych trzeba będzie wnosić bezpośrednio na wyodrębniony rachunek właściwego urzędu skarbowego w ślad za przekazywaną deklaracją z nią związaną. (...)

 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

  Na podstawie nowelizacji sądy opiekuńcze będą więc mogły zlecać kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych także w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach opiekuńczych (...)

 • Traktowanie dzieci będzie monitorowane...

  Rząd przyjął projekt ustawy, który eliminuje wątpliwości interpretacyjne odnoszące się do możliwości zlecania przez sądy opiekuńcze kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych (...)

NA SKÓTY