Nowelizacja ustawy Prawo pocztowe

Czego dotyczy podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy Prawo pocztowe?

Ustawa umożliwia przekazanie Poczcie Polskiej 2,052 mld zł dotacji na finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2021-2024 r.

Nowelizacja ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe ma na celu umożliwienie wypłaty Poczcie Polskiej S. A. wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych jeszcze przed wydaniem przez Komisję Europejską decyzji w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w tym zakresie.  

Poczta Polska otrzyma w 2024 i 2025 r. środki w maksymalnej wysokości 2,052 mld zł . W 2024 r. wypłacone zostaną środki za świadczenie usług powszechnych w latach 2021 i 2022 w kwocie 750 mln zł, a w 2025 r. – za lata 2023 i 2024 w kwocie nieprzekraczającej 1 mld 302 mln zł.  

Poczta Polska to największy operator pocztowy w kraju. Zatrudnia ponad 66 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce.

Porady prawne

Co przewiduje ustawa z dnia 20 marca 2024 r. o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe?

Nowelizacja ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe ma na celu umożliwienie wypłaty Poczcie Polskiej S. A. wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych przed wydaniem przez Komisję Europejską decyzji w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w tym zakresie.

Po wydaniu pozytywnej decyzji przez Komisję Europejską wypłacona wstępna płatność ma podlegać weryfikacji co do zgodności z warunkami określonymi w tej decyzji. Natomiast w przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji negatywnej wypłacone środki mają zostać zwrócone.

Minister właściwy do spraw łączności może uruchomić wstępną płatność na poczet finansowania kosztu netto świadczenia usług powszechnych przed wydaniem decyzji KE, o której mowa w art. 109 ust. 4. ustawy – Prawo Pocztowe. Wstępna płatność na poczet finansowania kosztu netto świadczenia usług powszechnych jest finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 2 ustawy nowelizuje ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo pocztowe wprowadzając podwyższenia maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa przeznaczonego na finansowanie kosztu netto w latach 2024 i 2025. Na rok 2024 będzie to 750 mln zł, a w roku 2025 będzie to 1 302 mln zł.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika