Obligacje na spłatę długów Krajowego Funduszu Drogowego

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy on drogach publicznych. Jednym z głównych celów zmian zawartych w projekcie są rozwiązania dopuszczające możliwość restrukturyzacji długu Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) w formie m.in. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów lub pożyczek).

Zgodnie z projektem możliwe będzie spłacenie zobowiązań KFD poprzez równoczesne zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wprowadzenie tej modyfikacji wynika z faktu, że w kolejnych latach konieczne będzie spłacenie zadłużenia zaciągniętego przez KFD poprzez emisję obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a w najbliższej perspektywie spłata zadłużenia z bieżących środków jest niemożliwa. Również wskutek konieczności zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek w celu realizacji nowych inwestycji drogowych współfinansowanych z perspektywy unijnej 2014-2020.

W wyniku wprowadzonej zmiany BGK będzie miał prawo zaciągać kredyty, pożyczki lub emitować papiery dłużne z jednoczesną możliwością uzyskiwania poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa.

Ministerstwo transportu, które przygotowało nowelizacje zaproponowało ponadto, by środki z opłat elektronicznych, gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, były przekazywane na rachunek KFD bez określania ich przeznaczenia. Ten zabieg pozwoli efektywniej wykorzystywać zgromadzone pieniądze, co poprawi płynność finansową KFD.

Zmiany dotyczą też przepisów określających cele, na jakie KFD gromadzi pieniądze oraz przepisów wskazujących przeznaczenie środków pochodzących z funduszu. Zgodnie z projektem, KFD gromadzić będzie pieniądze na przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemów poboru opłat zarówno manualnych, jak i elektronicznych uzyskane za:

  • przejazdy po drogach krajowych zespołu pojazdów, w skład którego wchodzi przyczepa lub naczepa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej;
  • przejazdy autostradą.

Rząd planuje, że ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY