Parlament wzywa polskie władze do równego traktowania parlamentarzystów krajowych i europejskich

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa polskie władze do zaprzestania dyskryminacyjnego traktowania posłów do Parlamentu Europejskiego w sytuacji uchylenia immunitetu i skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Sprzeczne są też krajowe przepisy i zapisy regulaminu PE dotyczące dopuszczalności wniosków o uchylenie immunitetu kierowanych przez osoby prywatne.

PE wzywa do poszanowania zasady równego traktowania osób w podobnej sytuacji

Parlament zwraca uwagę na różnice w traktowaniu posłów na Sejm RP i senatorów RP i posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Polsce. W przypadku uchylenia immunitetu i orzeczenia przez sąd winy posła i skazania go za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego poseł do Parlamentu Europejskiego traci mandat. Nie dzieje się tak w przypadku krajowych posłów na Sejm i senatorów. 

Porady prawne

Parlament chce, aby Komisja Europejska przyjrzała się rozbieżnościom w sytuacji prawnej posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Polsce oraz posłów na Sejm RP i senatorów RP i żeby pilnie skontaktowała się z właściwymi władzami w Polsce w celu ustalenia, w jaki sposób znieść „oczywistą dyskryminację między posłami do tych dwóch parlamentów".

Parlament zwraca się bezpośrednio do polskich władz, żeby poddały przeglądowi obecną sytuację, w której „warunki wybieralności i utraty mandatu posłów do obu zgromadzeń parlamentarnych są wyraźnie nierówne", oraz żeby podjęły działania na rzecz „zakończenia tego dyskryminacyjnego traktowania".

Parlament wzywa państwa członkowskie do poszanowania praw wynikających z obywatelstwa Unii, w tym prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ma to szczególne znaczenie w kontekście zbliżających się wyborów do PE w czerwcu 2009 roku, w tym do poszanowania zasady równego traktowania osób w podobnej sytuacji.

 

Kto może wnioskować o uchylenie immunitetu?

Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego napotyka również problem z uznaniem dopuszczalności wniosków o uchylenie immunitetu skierowanych przez osoby prywatne bezpośrednio do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z polskim prawem osoba prywatna ma prawo skierowania do polskiego Parlamentu (Sejmu lub Senatu) bezpośredniego wniosku o uchylenie immunitetu posła lub senatora w przypadku przestępstw, które mogą być ścigane z oskarżenia prywatnego. Te same przepisy stosuje się również do posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Polsce, jednak stoją one w sprzeczności z zapisami regulaminu Parlamentu Europejskiego, który mówi, że wniosek do PE kieruje „właściwy organ" państwa członkowskiego.

Parlament Europejski przestrzega zarówno prawa krajowego danego państwa członkowskiego, jak i swoich prerogatyw i ma świadomość, że uznanie za niedopuszczalne wniosków o uchylenie immunitetu składanych przez osoby prywatne byłoby rozwiązaniem niezadowalającym. Mogłoby bowiem kolidować z prawami tych osób przysługującymi im w postępowaniu sądowym i uniemożliwiać oskarżycielom w sprawach o niektóre przestępstwa złożenie wniosku o uchylenie immunitetu.

W związku z powyższym, Parlament zwraca się do państw członkowskich, a w szczególności do Rzeczpospolitej Polskiej o ustanowienie środków proceduralnych mających na celu zagwarantowanie, że wnioski o uchylenie immunitetu posłów do Parlamentu Europejskiego będą zawsze przekazywane przez „właściwy organ", tak aby zapewnić przestrzeganie przepisów krajowego prawa materialnego i procesowego, w tym praw procesowych przysługujących osobom prywatnym, a także prerogatyw Parlamentu.

W celu uniknięcia wątpliwości Parlament wzywa państwa członkowskie do wskazania Parlamentowi organów, które są właściwe do składania wniosków o uchylenie immunitetu posła.

Parlament zwraca uwagę, że to do państw członkowskich powinno należeć ustanowienie przepisów określających wykonywanie tego rodzaju praw wobec posłów do Parlamentu Europejskiego w świetle zasad i procedur określających działanie tej instytucji.

Parlament przypomina również, że pismami z 29 września 2004 r. i 9 marca 2005 r. zwrócił się do 25 państw członkowskich o wskazanie organów właściwych do składania wniosków o uchylenie immunitetu posła. Na pisma te odpowiedziało 17 państw UE. Polska nie przekazała jeszcze informacji o tym, jakie organy są właściwe do składania wniosków o uchylenie immunitetu posła do PE.

 

Diana WALLIS (ALDE, GB)

Immunitet parlamentarny w Polsce

Procedura: Inicjatywa własna

Głosowanie: 24.04.2009 

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika