Ochrona środowiska

Pozostałe

Walki ze smogiem ciąg dalszy...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Teraz zajmie się nim Sejm. 

Wprowadzono rozwiązania, których celem jest wzmocnienie systemu nadzoru i kontroli nad wprowadzanymi do obrotu kotłami na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, tj. takich, które są powszechnie używane przez gospodarstwa domowe, a także małe i średnie zakłady produkcyjne oraz usługowe. Nowe regulacje ograniczą wprowadzanie na rynek kotłów niespełniających standardów emisyjności, określonych w przepisach krajowych i unijnych.

W 2017 r. minister rozwoju i finansów wydał rozporządzenie z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Regulacja ta jest jednym z elementów programu „Czyste powietrze”. Rozporządzenie wprowadziło do polskiego porządku prawnego restrykcyjne wymagania dla kotłów na paliwo stałe. Rozwiązania te dotyczą kotłów od 0 do 500 kW i stanowią, że od 1 października 2017 r. obowiązują krajowe wymagania dotyczące tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz pyłu, a także wprowadzony jest zakaz stosowania rusztu awaryjnego. 11 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Mimo przeprowadzonej nowelizacji rozporządzenia z 1 sierpnia 2017 r., niezbędne okazało się wprowadzanie zmian na poziomie ustawowym.

W projekcie ustawy przewidziano rozwiązania wzmacniające efektywność systemu kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wymagań dla kotłów na paliwo stałe. W praktyce nowe regulacje umożliwią wykonywanie skutecznej kontroli przez organy Inspekcji Handlowej, dotyczące spełniania przez przedsiębiorców – wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW – wymagań zawartych w znowelizowanym rozporządzeniu z 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku niespełnienia tych wymagań, organy Inspekcji Handlowej będą mogły ograniczyć wprowadzanie tych urządzeń do obrotu oraz nakładać na przedsiębiorców administracyjne kary pieniężne (może to być np. do 5 proc. przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym ze sprzedaży przestarzałych kotłów, ale nie mniej niż 10 tys. zł, tj. tyle ile wynosi średnia rynkowa wartość jednego kotła klasy 5, czyli najbardziej ekologicznego i nowoczesnego).

Dodatkowo, wprowadzono regulacje ograniczające wprowadzanie do obrotu w Polsce kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW –  niespełniających polskich wymagań – przez podmioty z innych krajów Unii Europejskiej, Turcji i państw EFTA (będących stroną umowy o EOG). Umożliwi to skuteczne zwalczanie nadużyć i niedopuszczanie do obrotu kotłów o parametrach niezgodnych z polskimi wymaganiami. Oznacza to, że producenci z tych państw i naszego kraju będą podlegać takim samym wymaganiom dotyczącym kotłów na paliwo stałe.

Doszczelnienie systemu kontroli nad wprowadzaniem do obrotu kotłów na paliwo stałe, ograniczy sprzedaż urządzeń wysokoemisyjnych reklamowanych jako niskoemisyjne, i tym samym ograniczy nieuczciwą konkurencję, która jest udziałem nierzetelnych sprzedawców i producentów (np. fałszujących  świadectwa jakości kotłów lub sprzedających kotły bezklasowe pod innymi nazwami). Przepisy uszczelniające obrót kotłami niespełniającymi norm emisyjności będą miały także pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza w Polsce oraz zdrowie obywateli, bo spowodują zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z sektora komunalno-bytowego.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zanieczyszczone powietrze w Polsce jest przyczyną przedwczesnej śmierci ok. 45 tys. osób rocznie. Z kolei tzw. niska emisja – wytwarzana przez sektor komunalno-bytowy i małe zakłady produkcyjne wykorzystujące do ogrzewania kotły na paliwo stałe – odpowiada w Polsce za ok. 19 tys. przedwczesnych zgonów (według raportu zamówionego przez MPiT, wrzesień 2018 r.).

Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie?

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem artykułu, który powinien wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Gosia

7.6.2019 15:12:16

Re: Walki ze smogiem ciąg dalszy...

Ja osobiście polecam EEI PELLETS to jest najlepszy kocioł ekologiczny jaki miałam jest nawet w tym programie czyste powietrze , polecam !


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.8.2018

  Wkrótce zerowa akcyza na gaz LNG

  Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne wprowadza zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG. Rozwiązanie to ma wpisywać się w program walki ze smogiem.

 • 15.10.2017

  Nowe święto państwowe

  Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej ma na celu ustanowienie świętem państwowym dzień 12 lipca - dla upamiętnienia zasług polskiej wsi i jej patriotycznej postawy w walce (...)

 • 7.10.2018

  W 2019 r. będzie ulga termomodernizacyjna?

  Rząd przyjął zmiany w ustawie o podatku dochodowym, które wprowadzają ulgę termomodernizacyjną. Nawet 23% wydatków na termomodernizację będzie można odliczyć w rozliczeniu (...)

 • 4.7.2018

  103 mld zł na poprawę jakości powietrza

  Program „Czyste Powietrze” zakłada, że w ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów. Właściciele domów, których dochody są najniższe, (...)

 • 29.6.2018

  Będą preferencje podatkowe na CNG i LNG?

  Zaproponowano uproszczenia i ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z wyrobami akcyzowymi przez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie (...)