Ochrona środowiska

Porozumienie w sprawie neutralności klimatycznej

Tematem szczytu Unii Europejskiej w Brukseli było m.in. porozumienie w sprawie neutralności klimatycznej.

Premier: Transformacja energetyczna w Polsce będzie wspierana przez UE

Polityka klimatyczna, wieloletni budżet UE na lata 2021-2027, relacje zewnętrzne oraz bieżące wydarzenia na arenie międzynarodowej - to główne tematy minionego posiedzenia Rady Europejskiej.


To, co uzyskaliśmy w Radzie Europejskiej, będzie przyczyniało się do poprawy jakości życia polskiej rodziny – powiedział szef rządu podsumowując dwudniowy szczyt UE w Brukseli.

Jak zaznaczył premier, Polska wypracowała korzystne dla siebie zapisy dotyczące zmian klimatycznych, a zarazem utrzymała spójność Rady Europejskiej. W wyniku negocjacji nasz kraj będzie we własnym tempie dochodzić do neutralności klimatycznej. Takie rozwiązanie pozwoli Polsce przeprowadzić transformację energetyczną w sposób bezpieczny i korzystny gospodarczo.

Szef rządu zwrócił uwagę na różnice w uzależnieniu systemu energetycznego od węgla. - Nie jest winą Polski, że po drugiej wojnie światowej mogliśmy budować taki, a nie inny system energetyczny. Nie mogliśmy mieć elektrowni jądrowej– wyjaśnił premier. Czesi, Słowacy czy Węgrzy są dziś w dużo lepszym położeniu od nas – dodał.

Mateusz Morawiecki wskazał także, że ścieżki dojścia do neutralności klimatycznej w oczywisty sposób są różne. - Finlandia i Francja, mając zupełnie inne systemy i dużo więcej szczęścia w historii niż Polska, planują już na lata 30-te, czy 40-te osiągnięcie neutralności klimatycznej – podkreślił szef rządu.

Jak wyjaśnił, Polska nie wyznacza dziś żadnych dat. - Nikt na świecie nie wie, jak będzie wyglądała technologia za 10, 20, czy 30 lat. Chcemy zachować zdrowy rozsądek i szybkie tempo, a jednocześnie jesteśmy bardzo ambitni klimatycznie, dbamy o środowisko naturalne i o czyste powietrze – podkreślił Mateusz Morawiecki. Jak dodał, koszty transformacji systemu energetycznego będą wsparte przez Unię Europejską.

Szef rządu podkreślił, że zawarte porozumienie ma także konsekwencje dla negocjacji w sprawie kolejnego budżetu UE. - Będziemy w nich bardzo mocno bronić pieniędzy dla rolnictwa i na politykę spójności, czyli na drogi, mosty, czy kolej – wyjaśnił premier.

Premier oświadczył, iż wywalczyliśmy dla Polski znacznie więcej czasu na transformację klimatyczną

Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej, zgodnie ze swoimi celami – poinformował szef polskiego rządu po zakończeniu pierwszego dnia szczytu UE w Brukseli. Takie rozwiązanie pozwoli Polsce przeprowadzić transformację energetyczną w sposób bezpieczny i korzystny gospodarczo.

Po raz pierwszy od blisko 20 lat w konkluzjach po posiedzeniu Rady Europejskiej stworzono specjalny wyjątek dla jednego z państw UE, który wyłącza stosowanie niektórych postanowień konkluzji. - Nasz głos jest słyszalny w UE, jesteśmy podmiotowym i skutecznym graczem w UE i po raz kolejny waga naszych argumentów przekonała pozostałych partnerów unijnych do zajęcia takiego stanowiska – mówił premier. 

Państwa Unii Europejskiej doszły do porozumienia w sprawie neutralności klimatycznej. Polska uzyskała zwolnienie z tego zobowiązania. Jak podkreślił Mateusz Morawiecki ustaliliśmy bardzo dobre rozwiązania dla Polski, zarówno ze strony finansowej, jak i legislacyjnej. Kontynuując, zaznaczył, że Cały proces dochodzenia do neutralności politycznej będzie wspomagany przez Fundusz Sprawiedliwej Transformacji wysokości 100 mld euro.

Wszystkie państwa zdają sobie doskonale sprawę z tego, że niektóre kraje muszą otrzymać większe wsparcie niż inne i zapis o tych najbardziej dotkniętych przez transformację gospodarczą, energetyczną regionów i krajów świadczy o tym, że wśród krajów członkowskich jest zrozumienie dla tej kwestii – podsumował na zakończenie premier.

Premier w Brukseli tłumaczył, że tempo dochodzenia do neutralności klimatycznej powinno być zależne od rozwoju gospodarczego państw.

Jak podkreślił szef rządu, Polska dokonała ogromnych zmian w celu zmniejszenia emisji CO2. Dodał, że niektóre państwa członkowskie będą potrzebowały więcej czasu i odpowiednich inwestycji, aby osiągnąć neutralność klimatyczną, a koszt transformacji musi być sprawiedliwie rozłożony.

W kwestii klimatu przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę odmienny punkt startu Polski i niektórych innych krajów, jeśli chodzi o redukcję emisji –  zaznaczył Mateusz Morawiecki. Jak dodał, rząd musi brać pod uwagę wszystkie koszty transformacji energetycznej, w tym społeczne i gospodarcze. Wskazywał także na aspekt "konsumpcji", który jego zdaniem powoduje, że wiele państw o niższych emisjach w przeliczeniu na mieszkańca, importuje wiele towarów spoza UE. Może to wpływać na zwiększenie emisji w skali globu.

Przed szczytem UE Mateusz Morawiecki spotkał się m.in. z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, z nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim oraz z komisarzem UE do spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim.

W ramach wizyty szef polskiego rządu wziął udział w spotkaniu koordynacyjnym premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Następnie wraz z unijnymi liderami uczestniczył w szczycie, który po raz pierwszy prowadził nowy przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Rozmowy dotyczyły m.in. przyjętego przez KE Europejskiego Zielonego Ładu, czyli możliwości i warunków niezbędnych do osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Rozmowy dotyczyły również Wieloletnich Ram Finansowych i osiągnięcia porozumienia w sprawie kalendarza dalszych prac.

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak o konkluzjach Rady Europejskiej ws. neutralności klimatycznej

Publikujemy komentarz minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak do konkluzji Rady Europejskiej:

"Ustalenia Rady Europejskiej to sukces Polski. UE słusznie stawia sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej, ale tempo, w jakim zmierzamy do tego celu musi być rozsądne, to znaczy uwzględniać warunki ekonomiczne, społeczne oraz strukturę przemysłu i energetyki w poszczególnych krajach członkowskich.

Nasz punkt startowy wyznaczyła w dużej mierze historia i lata ograniczonej dostępności do finansowania inwestycji. Co więcej, różna jest sytuacja polskich regionów – dla części z nich szybkie odejście od węgla wiązałoby się nie tylko z olbrzymimi kosztami finansowymi, ale też społecznymi.

Mieliśmy więc mocne argumenty w negocjacjach i te argumenty zostały zrozumiane. Wynegocjowaliśmy więcej czasu dla naszego kraju na transformacje klimatyczną, uzyskaliśmy zgodę na rozwijanie energetyki jądrowej, a projekty UE związane z dążeniem do neutralności klimatycznej będą uwzględniać Polską specyfikę.

Zmiany w naszym kraju będą wspierane przez UE. Unia zakłada, że na Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji przeznaczy 100 miliardów euro. Z punktu widzenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej kluczowe jest to, jak te pieniądze będą dzielone i zarządzane. W ocenie MFiPR jak najwięcej funduszy powinno być w dyspozycji poszczególnych krajów. Dzięki temu ścieżka do neutralności klimatycznej byłaby najprostsza – inwestycje byłyby dostosowane do skali i specyfiki potrzeb, które są przecież różne w państwach UE.

W kontekście negocjacji nowego rozdania funduszy unijnych i budżetu UE na lata 2021-2027 kluczowe jest, by nowy mechanizm nie uszczuplił ani nie usztywnił możliwości inwestowania pieniędzy w ramach polityki spójności. Będziemy o to walczyć."

 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Przygotowania do konferencji klimatycznej (COP24)

  Rząd zgodził się na podpisanie porozumienia, którego celem jest określenie zobowiązań, jakie spoczywają na państwie goszczącym Konferencję w sprawie zmian klimatu – stanowi ono podstawę (...)

 • Akces Polski do Koalicji Ministrów Finansów na rzecz Akcji Klimatycznej

  17 maja 2019 r. minister finansów prof. Teresa Czerwińska podpisała deklarację przystąpienia ministra finansów Polski do Koalicji Ministrów Finansów na rzecz Akcji Klimatycznej. Polska (...)

 • Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • Zmiany w działach administracji rządowej

  Celem ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw jest dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych (...)

 • Zakazane wertykalne porozumienia cenowe w ocenie SN

  SN uwzględnił skargę kasacyjną Prezesa UOKiK w sprawie wertykalnego porozumienia cenowego na krajowym rynku detalicznej sprzedaży sprzętu oraz akcesoriów rowerowych.

NA SKÓTY