Prezydencki projekt ustawy o sądach pokoju trafił do Sejmu

Dwa prezydenckie projekty ustaw ws. sędziów pokoju zostały podpisane przez Andrzeja Dudę i wniesione do Sejmu. Celem proponowanych regulacji jest m.in. przyspieszenie procedur sądowych i przybliżenie wymiaru sprawiedliwości do społeczności lokalnych. 

Porady prawne

Wprowadzenie sądów pokoju 

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o sądach pokoju oraz projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o sądach pokoju. Regulacje mają na celu odciążenie wymiaru sprawiedliwości od spraw mniejszej wagi, przyspieszenie procedur sądowych oraz przybliżenie wymiaru sprawiedliwości do społeczności lokalnych. Projektowane rozwiązania zakładają wprowadzenie sądów pokoju jako najniższego szczebla w ramach sądownictwa powszechnego (szczebel niżej niż sądy rejonowe). 

– "Przez sędziów pokoju będą rozstrzygane sprawy najprostsze, które dzisiaj bardzo często stanowią utrapienie sądów rejonowych" – podkreślił Andrzej Duda podczas prezentacji projektów, które zostały wypracowane przez powołany przez Prezydenta w marcu tego roku zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego. Andrzej Duda przypomniał, że rozmowę na temat sędziów pokoju rozpoczął z posłem Pawłem Kukizem już  dawno. – "To początkowo był po prostu pomysł tego, aby udział czynnika bliższego polskiemu społeczeństwu w najprostszych sprawach spowodował zbliżenie wymiaru sprawiedliwości do obywatela" – mówił Andrzej Duda. Zaznaczał, że wprowadzenie instytucji sędziów pokoju daje także nadzieję na zwiększenie szacunku do wymiaru sprawiedliwości w polskim społeczeństwie oraz przekonania o jego dobrym funkcjonowaniu i sprawiedliwości. 

Sędziowie pokoju

W sądach pokoju będą orzekali sędziowie pokoju, wybierani przez lokalną społeczność w wyborach powszechnych, bezpośrednich i  w głosowaniu tajnym, posiadający wykształcenie prawnicze i co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności wymagających wiedzy prawniczej bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa. 

Sędzia pokoju będzie musiał mieć ukończone 29 lat najpóźniej w dniu wyborów i nie więcej niż 70 lat w dniu objęcia stanowiska sędziego pokoju. Sędziowie pokoju będą pełnili swoją funkcję przez okres sześcioletniej kadencji. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego pokoju powoływał będzie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z założeniami projektu, sędziowie pokoju mogliby orzekać w drobnych sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia m.in. o przestępstwa do 10 tys. zł, w sprawach przeciwko mieniu, ale pod warunkiem, że sprawa nie wymaga powołania biegłych i jest prosta dowodowo. 

Projekty ustaw trafiły już do Sejmu. – "Wierzę w to głęboko, że będę mógł te ustawy podpisać jako Prezydent i że wprowadzona zostanie ta nowa niezwykle ważna instytucja" – podkreślił Andrzej Duda.   

 

Pliki do pobrania:


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika