Rehabilitacja lecznicza będzie przedłużana

Jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, to NFZ przedłuży czas trwania rehabilitacji. Przyczyni się to do ograniczenia przyszłych, wysokich kosztów wspierania dorosłych już osób niepełnosprawnych.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowelizację rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Proponowane przepisy umożliwiają przedłużenie czasu jej trwania.

Podobne rozstrzygnięcie zawierało zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (5/2008/DSOZ). Teraz rząd ureguluje tą kwestię na poziomie rozporządzenia.

Przedłużenie czasu trwania rehabilitacji będzie zależało od diagnozy lekarza i decyzji NFZ. – Na podstawie diagnozy Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł sfinansować świadczenia rehabilitacji leczniczej udzielone w czasie odpowiadającym potrzebom zdrowotnym osoby rehabilitowanej – czytamy w uzasadnieniu dokumentu.

Ministerstwo przypomina, że zadaniem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej jest ograniczenie skutków następstw choroby poprzez możliwość zapewnienia opieki rehabilitacyjno-terapeutycznej potrzebującym pacjentom.

Wprowadzenie proponowanych zmian jest potrzebne, ponieważ – jak zaznacza resort – przerwanie rehabilitacji lub jej ograniczenie z powodu braku środków finansowych, zmniejsza szansę na poprawę stanu zdrowia, a ponadto generuje przyszłe, wysokie koszty wspierania dorosłych już osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie ma wejść w życie już 15 maja tego roku. - Jest to spowodowane tym, że z dniem 30 czerwca 2010 roku zakończy się okres trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym (120 dni). W tej sytuacji, istotne jest, aby z dniem 1 lipca br. świadczeniobiorcy nie zostali pozbawieni tego świadczenia zdrowotnego, na skutek braku możliwości jego przedłużenia – wyjaśnia resort.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.7.2010

  Przedłużenie zasiłku chorobowego

  Zdarza się, że pracownik zapadnie na chorobę szczególnie długotrwałą i poważną, a okres trwania niezdolności do pracy takiego pracownika będzie dłuższy od okresu pobierania zasiłku (...)

 • 19.9.2017

  Świadczenie rehabilitacyjne (zasiłek rehabilitacyjny) - Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

  Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru. Jak otrzymać świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego?

 • 2.4.2019

  Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą (...)

 • 19.9.2017

  Rehabilitacja lecznicza z ZUS

  Chcesz odzyskać zdrowie w ośrodku rehabilitacyjnym? Masz taką możliwość z ZUS. Z rehabilitacji mogą skorzystać: osoby pobierające zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne (...)

 • 7.5.2018

  Zmiany w Kodeksie wykroczeń

  Nowelizacja dotyczy zmiany dwóch przepisów Kodeksu wykroczeń, które w obecnym brzmieniu nie spełniają zasady prawidłowej legislacji wskazanej w art. 2 Konstytucji RP. Ustawa (...)