Resort rolnictwa ogłosił nowe przepisy w sprawie opryskiwaczy

Za trzy miesiące wejdzie w życie rozporządzenie resortu rolnictwa w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy oraz badania sprawności technicznej opryskiwaczy. Nowe przepisy zostały właśnie ogłoszone.

Rozporządzenia te wdrażają częściowo postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71).

Wymagania, jakie powinien spełniać będący w użytkowaniu sprzęt do stosowania środków ochrony roślin określa załącznik II do dyrektywy. W związku z powyższym w przepisach zostały określone wymagania techniczne dla opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych będących w użyciu, z uwzględnieniem ich poszczególnych urządzeń, takich jak: pompa opryskiwacza, zbiornik opryskiwacza, urządzenia pomiarowo-sterujące, układ cieczowy w skład którego wchodzą m. in. rury oraz węże, system filtracji, belka polowa opryskiwacza i rozpylacze oraz sposób oceny sprawności technicznej tych opryskiwaczy, obejmującej badanie ogólne i badanie stanu technicznego poszczególnych części i urządzeń opryskiwacza.

Zakres spraw regulowanych przepisami w odniesieniu do opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych nie uległ istotnej modyfikacji. Wynikające zmiany mają w szczególności charakter dostosowujący przepisy do aktualnego stanu rozwoju technologicznego.

Regulacje zawarte w ogłoszonych rozporządzeniach są istotne głównie dla jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań sprawności technicznej opryskiwaczy.

źródło: www.minrol.gov.pl

Obserwuj nas na:

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: