Rozwój biogazowni rolniczych

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z inicjatywy sekretarza stanu Janusza Kowalskiego, przygotowano projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych trafił do konsultacji publicznych. 

O projekcie

Jak podkreślił wiceminister Janusz Kowalski, jest to jeden z najważniejszych projektów dotyczących transformacji energetycznej obszarów wiejskich ostatnich lat. Jest to akt prawny oczekiwany i postulowany przez branżę biogazu w Polsce.

Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania mają być wyraźnym impulsem do zdynamizowania rozwoju biogazowni rolniczych, a przez to służyć zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa energetycznego obszarów wiejskich w oparciu wykorzystanie lokalnie dostępnej biomasy.

Do udziału w konsultacjach publicznych zaproszono 160 podmiotów działających w obszarze energetyki odnawialnej, działalności rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Porady prawne

Główne obszary zmian

Nowe przepisy wprowadzają następujące zmiany:

 1. ułatwienia w procesie inwestycyjnym dotyczące m.in.:

  • terminów na wydanie decyzji czy trybu postępowania;
  • lokalizacji inwestycji w oparciu o przepisy dotyczące planowania przestrzennego;
  • kwalifikacji gruntów zajętych pod biogazownię rolniczą w gospodarstwie rolnym.

2. ułatwienia w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału biomasy do produkcji energii: poprzez określenie w drodze rozporządzenia listy bezpiecznych substratów, które mogą być wykorzystywane w biogazowni rolniczej bez konieczności przeprowadzania procedury administracyjnej przed właściwym marszałkiem województwa w zakresie ich uznania za produkt uboczny;

3. ułatwienia w zakresie wprowadzania do obrotu produktu pofermentacyjnego: poprzez umożliwienie bez zbędnych formalności jego bezpośrednie rolnicze wykorzystanie, jeśli zostanie wytworzony z surowców pochodzących z gospodarstw rolnych lub z pozostałych surowców, których lista zostanie określona w stosownym rozporządzeniu, jeśli będą spełniać dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń.

Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.gov.pl/projekt/12371100.

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika