Rządowy zasiłek powodziowy dla każdego ucznia

Na jednorazowy zasiłek w wysokości tysiąca złotych może liczyć każdy uczeń, który został dotknięty skutkami powodzi – zapowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rządowy program „Wyprawka szkolna” na rok 2010 został uzupełniony o moduł wypłaty zasiłków powodziowych.

Uczniowie wszystkich typów szkół, którzy zamieszkują na terenach zalanych lub podtopionych otrzymają prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego – zasiłku powodziowego, wypłacanego z Narodowego Programu Stypendialnego w wysokości 1 000 zł dla ucznia.

- Pieniądze są przeznaczone dla dzieci realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki we wszystkich typach szkół. Na wsparcie mogą więc liczyć uczniowie podstawówek, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych – wyjaśnia ministerstwo.

Porady prawne

Zasiłek można wydać na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych lub na pokrycie innych wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Pomoc będzie udzielana na wniosek rodziców lub opiekunów ucznia. Może o nią wystąpić w imieniu nieletniego również nauczyciel czy pracownik socjalny.

Wniosek złożymy do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011. Do wniosku należy dołączyć poświadczone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oświadczenie, że rodzina ucznia został dotknięta skutkami powodzi.

MEN szacuje, że pomoc zostanie udzielona około 10 tys. uczniów. Zmienione rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • ZAMIA 2012-05-27 17:42:19

    TYLKO DLA POWODZIAN ZASILKI? A OFIARY INNYCH KLĘSK NP POŻARÓW? W WYNIKU POŻARÓW LUDZIE TRACĄ TEŻ CAŁY DOROBEK, TYLE ŻE NIE JEST TO MEDIALNA KLĘSKA, DOTYCZY ZWYKLE JEDNOSTEK.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika