Senat uchwalił poprawki. Ważne dla kierowców

Na piątkowym posiedzeniu Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami i uchwalił do niej 14 poprawek. Senat uznał m.in. za zasadne przyznanie osobom posiadającym od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B uprawnienia do kierowania motocyklem ze skrzynią biegów inną niż automatyczna.

Senat nie znalazł bowiem argumentów uzasadniających wprowadzenie zróżnicowania w zależności od rodzaju stosowanej w motocyklu skrzyni biegów.

Wprowadzenie poprawki nr 4, przewidującej umożliwienie nadzorowania zajęć części teoretycznej kursu przeprowadzanej w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu także przez instruktorów i wykładowców niezatrudnionych w ośrodku szkolenia, lecz związanych z nim stosunkiem prawnym, ma na celu uelastycznienie zasad prowadzenia działalności przez ośrodki w tym zakresie, jak również wpisuje się w intencje ustawodawcy, który zrezygnował z wymogu zatrudniania instruktora w przypadku szkoleń przeprowadzanych w systemie stacjonarnym.

W poprawce nr 7 proponuje się, aby kursy dla kandydatów na instruktorów mogły prowadzić również, spełniające określone wymogi, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Przyjmując tę poprawkę Senat podzielił pogląd, że podmioty te dysponują odpowiednią kadrą oraz infrastrukturą do prowadzenia przedmiotowych kursów oraz dają gwarancję wysokiego poziomu organizacji takich kursów.

Poprawka nr 8 została zaproponowana przez Senat w celu wyeliminowania możliwości ewentualnego obchodzenia obowiązku ukończenia corocznych warsztatów doskonalenia zawodowego przez instruktorów, wykładowców i egzaminatorów. Obecne brzmienie przepisów pozwala na obchodzenie obowiązku ukończenia corocznych warsztatów poprzez wykreślenie się przed końcem roku z ewidencji, a następnie ponowne wpisanie się na początku następnego roku. Poprawka precyzuje, że obowiązek odbycia warsztatów doskonalenia zawodowego w danym roku nie dotyczy osób, które w tym roku uzyskały po raz pierwszy uprawnienia instruktorów, wykładowców i egzaminatorów.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: