Ustawa o OFE niekonstytucyjna? Są zastrzeżenia

Najważniejsze zarzuty dotyczą uchylenia dotychczasowych przepisów gwarantujących bezpieczeństwo i rentowność lokat oraz poważnych zmian w polityce inwestycyjnej. To te zapisy mogą być niezgodne z Konstytucją.

Szef Kancelarii Prezydenta RP minister Jacek Michałowski skierował list w tej sprawie do szefa KPRM ministra Jacka Cichockiego.

Jak zauważył minister, są obawy, że projektowane zmiany w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych, w tym uchylenie dotychczasowych przepisów gwarantujących bezpieczeństwo i rentowność lokat oraz poważne zmiany w polityce inwestycyjnej (minimalny wymóg inwestycji w akcje na poziomie 75 proc. oraz zakaz inwestowania w papiery wartościowe emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa) mogą nie być zgodne z Konstytucją.

Minister przypomniał, iż w toku uzgodnień międzyresortowych zwracano uwagę, że przy wprowadzaniu tak głębokich zmian konieczne jest zapewnienie odpowiedniego czasu, aby adresaci zmian mogli się do nich dostosować. W tym kontekście wskazuje się, że zaproponowana vacatio legis może być niewystarczająca, a pod znakiem zapytania może stanąć dochowanie konstytucyjnego terminu 21 dni dla Prezydenta na podjęcie decyzji w sprawie tej ustawy.

W świetle dostępnych w konsultacjach uwag rożnych instytucji, w tym instytucji rządowych, zastrzeżenia natury konstytucyjnej mogą dotyczyć również mechanizmu przekazania aktywów z OFE do ZUS, a następnie ich umorzenia.

Minister Jacek Michałowski wyraził nadzieję, że rząd uwzględni w dalszych pracach wymienione uwagi, a przed przesłaniem projektu ustawy do Sejmu, dokona pogłębionej analizy proponowanych przepisów pod kątem ich zgodności z Konstytucją RP.

Prezydent.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: