e-prawnik.pl Porady prawne

Inwestycje

Wygrana Polski w arbitrażu inwestycyjnym

11.5.2020

Rzeczpospolita Polska, reprezentowana przez Ministra Rozwoju wygrała spór przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym w Londynie, który oddalił wszystkie roszczenia spółki Griffin (GPF GP S.à.r.l., spółka powiązana kapitałowo z Griffin Real Estate).

Czego dotyczyła sprawa?

Przedmiotem sporu były zabytkowe koszary położone w sąsiedztwie Łazienek Królewskich w Warszawie, które zostały przez inwestora zburzone i w konsekwencji doszło do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. 


Sprawę przed trybunał arbitrażowy w 2014 r. wniosła spółka Griffin z siedzibą w Luksemburgu, zarzucając Polsce złamanie postanowień umowy międzynarodowej w sprawie promowania i wzajemnej ochrony inwestycji podpisanej pomiędzy Belgią, Luksemburgiem a Polską w 1987 r.

Polsce zarzucano naruszenie zobowiązań traktatowych w odniesieniu do niektórych inwestycji pośrednich dokonanych przez spółkę Griffin w związku z prowadzoną inwestycją przy Łazienkach Królewskich w Warszawie. Po zbadaniu całości sprawy trybunał arbitrażowy w Londynie oddalił skargę spółki Griffin i wskazał, że strona polska miała podstawy rozwiązać umowę użytkowania wieczystego w związku z wyburzeniem zabytkowych koszar Pułku Huzarów Grodzieńskich przy ul. 29 Listopada 5 w Warszawie. Zgodnie z postanowieniami umowy użytkowania wieczystego, spółka miała wyremontować obiekt, a nie dokonać jego rozbiórki.

Polska nie naruszyła umowy międzynarodowej...

Trybunał Arbitrażowy w Londynie jednoznacznie stwierdził, że Polska nie naruszyła umowy międzynarodowej i nie doszło do wywłaszczenia inwestycji powodowej spółki w Polsce ani do naruszenia zasad uczciwego i równego traktowania, czy dyskryminacji inwestora zagranicznego. Wartość dochodzonych roszczeń wynosiła ok. 74 mln zł plus odsetki (ok. 28 mln zł).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ