Pozostałe

Wyniki górnictwa węgla kamiennego w I kw. br.

Strona 1 z 3

W I kw. br. wydobyto 19,9 mln ton węgla kamiennego, sprzedaż eksportowa wyniosła ponad 1,2 mln ton, natomiast wynik finansowy netto całego sektora to 81,9 mln zł. Dane te zostały przedstawione w „Informacji o wstępnych wynikach górnictwa węgla kamiennego w I kw. 2009 r. oraz o ogólnej sytuacji na rynku węgla kamiennego", przyjętej przez Kierownictwo MG 6 maja br.

Sytuacja sektora oraz spółek węglowych w I kwartale BR

1. Wydobycie i sprzedaż

W I kw. 2009 r. wydobyto 19,9 mln ton węgla kamiennego, tj. ok. 313 tys. ton/dobę i było ono niższe o 1,16 mln ton (5,5 proc.) od wydobycia w analogicznym okresie 2008 r.
Ogółem sprzedaż węgla kamiennego w I kwartale 2009 r. wyniosła 17,729 mln ton i była niższa od sprzedaży w I kwartale 2008 r. o ponad 3,5 mln ton (16,7 proc.), jednakże przychody z tego tytułu były wyższe o 64,9 mln zł i wyniosły ponad 5 mld zł. Struktura sprzedaży węgla w okresie styczeń - marzec 2009r. przedstawiała się następująco:

  • kraj - 15,946,2 mln ton (92,9 proc. planu) - 83,7 proc. sprzedaży I-III.2008 r.

  • eksport - 1,782,8 mln ton (108,4 proc. planu) - 80 proc. sprzedaży I-III.2008 r.

2. Dostawy oraz stan zapasów węgla na zwałach kopalń i w energetyce

Wielkość dostaw węgla kamiennego do energetyki zawodowej w I kwartale 2009 została zaplanowana, w skali sektora, na 10,9 mln ton. Ze względu na odmowy odbiorów lub ich przesuwanie w czasie przez energetykę, w I kwartale zrealizowano 9,4 mln ton dostaw, co stanowi 86,6 proc. planu.
Planowana na I kwartał 2009 r. wielkość dostaw węgla koksowego wynosiła 1,28 mln ton, z czego zrealizowano 1,18 mln ton.

Skutkiem braku pełnej realizacji kontraktów jest rosnący stan zapasów węgla kamiennego na zwałach kopalnianych (ok. 3,5 mln ton w skali sektora - stan 31.03.09).

3. Wynik finansowy netto

Wynik finansowy netto za I kwartał 2008 r. całego sektora wyniósł 185,5 mln zł, zaś osiągnięty w I kwartale 2009 r. wynosi 81,6 mln zł.

II. Uwarunkowania eksportowe i importowe

1. Wielkość eksportu

W I kwartale 2009 r. sprzedaż eksportowa węgla kamiennego prowadzona przez „Węglokoks" S.A. wyniosła 1,230 mln ton, co odpowiada wartości 547,5 tys.

zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza to spadek eksportu w ujęciu ilościowym o 625 tys. ton, a w ujęciu wartościowym o 60 619 tys. zł. Jedną z głównych przyczyn zmniejszenia eksportu w I kwartale 2009 w relacji do roku ubiegłego był fakt, ze ceny, które dyktował rynek międzynarodowy nie były satysfakcjonujące dla polskich producentów. Sprzedaż eksportowa węgla kamiennego planowana przez „Węglokoks" S.A. na cały 2009 rok powinna wynieść 6 693 tys. ton, tj. 2 595 380 tys. zł. w ujęciu wartościowym.

2. Uwarunkowania eksportowe

Od lipca 2008 roku notowania cen węgla energetycznego (wskaźnik API 2, CIF ARA za 6000 kcal/kg) ulegały znacznemu obniżeniu. O ile jeszcze w lipcu ubiegłego roku wynosiły one około 220 USD/t, to na początku bieżącego roku spadły do poziomu 85 USD/t. Nie był to koniec obniżek, ponieważ ceny w sprzedażach węgla z dostawą w ciągu najbliższych 90 dni oscylują pomiędzy 65 a 70 USD/t.

Zmniejszające się zużycie węgla energetycznego w elektrowniach europejskich oraz duże ilości węgla zgromadzone na ich składach, spowodowały znaczące ograniczenie popytu. W konsekwencji, na rynku międzynarodowym występuje nadpodaż węgla, co ma przełożenie na niższe ceny.

W zakresie węgla koksującego dostawcy australijscy ustalili z odbiorcami japońskimi cenę referencyjną (benchmark price) węgla koksującego na poziomie 129 USD/t FOB porty załadunku. Oznacza to spadek cen o około 60proc. w relacji do roku fiskalnego 2007/2008. Kryzys w przemyśle stalowym powoduje, ze obecnie niezmiernie trudno sprzedaje się węgiel koksowy.

3. Uwarunkowania importowe

Import węgla do Polski systematycznie wzrasta. O ile jednak w latach ubiegłych wzrost ten kształtował się na poziomie ok. 500 tys. ton rocznie (5,21 mln ton w 2006 r. i 5,77 mln ton w 2007 r.), to w roku 2008 wzrósł niemal dwukrotnie - do 10,1 mln ton. W styczniu br. wielkość importu węgla wyniosła 1,43 mln ton i była niemal trzykrotnie wyższa niż w styczniu 2008 r. (0,53 mln ton). Głównymi kierunkami importu w roku 2008 były Rosja, USA i Czechy.
W roku 2008 spółki węglowe nie były w stanie zaspokoić popytu na węgiel ze strony energetyki. W związku z powyższym spółki energetyczne importowały większą niż dotychczas ilość węgla w celu zgromadzenia jego zapasów w odpowiedniej wielkości, wypełniając w ten sposób lukę zaopatrzeniową spowodowaną zbyt małą podażą tego surowca. W konsekwencji także na początku 2009 r., kiedy zapotrzebowanie na węgiel spadło, import pozostawał znaczny.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: