Za 40 zł możesz uzyskać ochronę w relacjach z fiskusem

Indywidualna interpretacja podatkowa nie ma mocy wiążącej. Pozwala jednak bezpieczniej rozliczyć należności wobec fiskusa gdyż daje ochronę i to zarówno w zakresie finansowym, jak też i odpowiedzialności karnej skarbowej.

Kiedy przepisy prawa wydają się podatnikowi niejasne, gdy ma wątpliwości co do poprawności swojego postępowania w obrębie prowadzonej działalności, zawsze może poprosić fiskusa o poradę. Warto, bo wtedy gdy postąpi zgodnie z interpretacją nie poniesie negatywnych konsekwencji.

Skąd wziąć wniosek

Podstawą wydania interpretacji podatkowej jest złożony przez przedsiębiorcę wniosek. Ma on ściśle określone elementy wymienione w Ordynacji podatkowej. Można sprawę ułatwić korzystając z formularz ORN-IN, który można znaleźć m.in. na stronie Ministerstwa Finansów. Wniosek przyjmowany jest tylko w formie pisemnej. Złożyć go może podatnik, jego następca prawny, płatnik oraz osoby trzecie, związane ze sprawą stanowiącą przedmiot interpretacji.

Kluczowym jest, aby wniosek dotyczył jednej, indywidualnej sprawy, a występujący o interpretację zawarł w nim dokładny opis stanu faktycznego, a także przedstawił własne i jednoznaczne stanowisko w sprawie. Następnie wskazać trzeba adresata, odbiorcę oraz datę składania wniosku.

Warto mieć na uwadze, iż przy podaniu fałszywych danych grozi odpowiedzialność karna. Wniosek posiada specjalną rubrykę, w której potwierdzić należy ważność składanych danych.

Ile to kosztuje

Po starannym wypełnieniu wniosku należy go złożyć w jednej z pięciu izb skarbowych na terenie całego kraju, tj. w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach i Bydgoszczy. Jak znaleźć swoją? Zależy to od tego, w jakim województwie znajduje się miejsce zamieszkania osoby fizycznej oraz siedziba firmy osoby prawnej.

Trzeba liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty. Nie jest ona jednak wysoka i wynosi na dzień dzisiejszy 40 zł. Należy ją uiścić w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku. Formą zapłaty może być wpłata gotówki w kasie odpowiedniego urzędu lub przelew na jego rachunek bankowy.

Zalety bezpośredniego zapytania

Wnioskowanie o wydanie interpretacji może okazać się dla podatnika tylko korzystne. Uzyskuje on stu-procentową pewność co do poprawności bądź niepoprawności swojego działania. Jeśli zastosuje się do otrzymanej interpretacji, nie będzie narażony na ewentualne wezwanie do odpowiedzialności skarbowej a w przypadku zmiany zdania przez fiskusa i odmiennego rozstrzygnięcia np. w decyzji pokontrolnej nie ma ryzyka powstania odsetek a w niektórych przypadkach można uchronić się nawet od płacenia samego podatku. Co więcej, podatnik może zakwestionować niekorzystną dla siebie interpretacje zwracając się z nią do właściwego sądu administracyjnego, odpowiednio jednak po wcześniejszym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa przez organ, który interpretację wydał.

Izba odpowiada maksymalnie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Trzeba jednak pamiętać, że wydana interpretacja bowiem chroni podatnika dopiero od momentu otrzymania jej.

Kiedy nie warto

Nie ma co liczyć na uzyskanie interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku były przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu. Uwaga: wskazane wyżej oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej zawiera również te elementy - należy wskazać, że przedstawiony stan faktyczny nie stanowi przedmiotu powyższych czynności.

Wydane do tej pory interpretacje znaleźć można na stronie http://sip.mf.gov.pl. Nie mają one bezpośredniego wpływu na rozstrzygnięcie w innej sprawie, warto jednak zapoznać się z kierunkiem interpretacji i argumentacji fiskusa w podobnych sprawach.

Katarzyna Miazek, Dominik Mędrzycki, Tax Care

Obserwuj nas na:

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Tadek

21.1.2013 15:19:52

Re: Za 40 zł możesz uzyskać ochronę w relacjach z fiskusem

A może tak karać urzędnika rosnąco i dotkliwie oraz jego przełożonego za każdą uchyloną decyzję podatkową (i nie tylko) oraz za nie podjęte w terminie lub pod pretekstem kolejnego zaświadczenia i załącznika dostępnego urzędowo bez dręczenia petenta lub zabierania mu czasu czy kosztów. Tak aby w pracy pozostali tylko efektywni i poprawnie pracujący służacy nas i Państwu bez zastrzeżeń: np. chirurg czy anestezjolog ma pracować bez błedów a urzędnik nie mimo, że szkodzić potrafi całej rodzinie i całej firmie - to chyba nie tylko dyskryminacja ale też anarchia a w obecnej beszczelnej skali umyślne niszczenie Polski za pomocą demoralizacji i opresji na koszt podatników (rosnący nieograniczenie aż do zatracenia).

Tadeusz

21.1.2013 15:13:21

Re: Za 40 zł możesz uzyskać ochronę w relacjach z fiskusem

Ach jakże byłoby dużo taniej dla podatnika i dużo mniej urzędasów gdyby np. były tylko podatki od róznicy przychód na faktury minus wydatki na faktury (płaci albo ten co otrzymał na czas albo ten co miał zapłacić ale nie zapłącił na czas) a gdyby wydatki były większe od wpływów to przechodziłyby na kolejne miesiące. Wydatki bez faktur (np. fundusz płac) byłyby odpodatkowane troszkę wyzej aby zachęcac do inwestowania w rozwój firmy i miejsc pracy a nie wypłacać sobie. Całe zabawy z PIT odeszły by do lamusa socjalistyczno-biurwiastej historii, podobnie kilkanaście innych podatków i składek obowiązkowych. Towary i usługi szkodliwe (jak tytoń) mogłyby mieć kształtowany swobodnie podatek, ale tak aby nie zarzżnąć przemysłu krajowego i nie spowodować przeniesienia za granicę.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Becikowe - Jak uzyskać 1000 zł becikowego?

  Jeśli urodziło ci się dziecko, możesz dostać pomoc finansową od państwa - tzw. becikowe. Przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka - w wysokości 1000 (...)

 • Jak potwierdzić prawa do świadczeń opieki zdrowotnej?

  Jeżeli chcesz dostać się do lekarza w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, prawo do świadczeń możesz potwierdzić na kilka sposobów. Dowiedz się, jak wygląda potwierdzanie prawa do świadczeń (...)

 • Postępowanie odwoławcze w sprawie emerytury lub renty

  Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ZUS w sprawie emerytury lub renty, możesz się od niej odwołać. Dowiedz się jak złożyć odwołanie i jak wygląda postępowanie odwoławcze.

 • Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych do sprawdzenia

  Chcesz sprawdzić swoje dane, które znajdują się w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)? Chcesz potwierdzić, że są poprawne? Sprawdź, jak uzyskać bezpłatnie dostęp do swoich danych (...)

 • Planowe leczenie za granicą

  W ramach transgranicznej opieki zdrowotnej możesz korzystać z tych świadczeń, które przysługują Ci w Polsce. Narodowy Fundusz Zdrowia zwróci Ci koszty tych świadczeń opieki zdrowotnej, (...)