Zmiany w Funduszu Edukacji Finansowej

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji zmierzający do zmiany zasad funkcjonowania Funduszu Edukacji Finansowej. Zakładają one m.in. przekształcenie go w państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie Minister Finansów. Projekt zawiera również rozwiązania, które polepszą system ochrony klientów rynku finansowego.

Porady prawne

Co przewiduje projekt ustawy?

Rada Ministrów przyjęła 11 października 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw.

Jego celem jest m.in. zmiana sposobu funkcjonowania Funduszu Edukacji Finansowej. Projektowane przepisy zakładają przekształcenie Funduszu, którego środkami obecnie dysponuje Rzecznik Finansowy, w państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie Minister Finansów.

Środki Funduszu będą przeznaczone na działania w zakresie edukacji finansowej, takie jak opracowywanie i realizacja strategii edukacji finansowej, organizowanie kampanii edukacyjnych i informacyjnych, a także wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych z zakresu finansów i rynku finansowego. Rozwiązanie to pozwoli na efektywne wykorzystanie środków Funduszu Edukacji Finansowej na działania prowadzące do zwiększenia kompetencji finansowych a tym samym - bezpieczeństwa finansowego społeczeństwa.

W projekcie zawarto także szereg przepisów dotyczących usprawnienia działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura przyczyniających się do poprawy efektywności systemu ochrony klientów rynku finansowego, w tym regulacje zapewniające ciągłość finansowania działalności Rzecznika Finansowego i usprawnienie gospodarowania środkami finansowymi pozostającymi w jego dyspozycji.

Kiedy zmiany mają wejść w życie?

Przewiduje się, że proponowane regulacje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika