e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiany w prawie o ruchu drogowym. Prezydent podpisał ustawę

6.8.2015

Prezydent podpisał ustawę, która ma przyczynić się nie tylko do bezpieczeństwa na polskich drogach, ale również udostępnienie większej liczby danych dla osób, które chcą kupić nowy samochód. Dzięki temu powstanie Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK).

Celem ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym poprzez zwiększenie zakresu informacyjnego danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK).

W centralnej ewidencji pojazdów gromadzone będą dane i informacje o pojeździe, w tym dane identyfikujące pojazd, o właścicielu pojazdu, posiadaczu oraz użytkowniku pojazdu użytkowanego w drodze umowy leasingu, obejmujące imię i nazwisko (nazwę lub firmę), numer PESEL (numer REGON), adres zamieszkania (siedziby), o zawartej umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, w tym imię i nazwisko (nazwę lub firmę) ubezpieczonego, adres zamieszkania (siedziby) ubezpieczonego, o badaniach technicznych pojazdu, o wydanych dokumentach i znaczeniach pojazdu oraz o treści adnotacji urzędowych zamieszczanych w dokumentach pojazdu zgodnie z ustawą oraz z odrębnymi przepisami. Regulacja przewiduje ponadto możliwość zwiększenia gromadzonych danych w przyszłości, dzięki rozwiązaniu delegującym szczegółowe dane o pojeździe na poziom rozporządzenia.

Wprowadzenie obowiązku przekazywania danych w drodze teletransmisji oraz możliwości wyjaśniania niezgodności danych, a także stworzenie podstaw prawnych dla szeregu e-usług (dostępu online dla kierowców do własnych danych i informacji, Udostępnij dane pracodawcy, Sprawdź szkołę jazdy i Mój pojazd) zapewni wyższą jakość oraz dostępność danych dla obywateli i przedsiębiorców. Dane zgromadzone w ewidencji udostępniać się będzie każdemu zainteresowanemu w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego. Informacje udostępniane będą także na wniosek właściciela pojazdu, posiadacza pojazdu powierzonego przez podmiot zagraniczny oraz użytkownika pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację którego wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu). Inne podmioty będą mogły uzyskać dostęp do danych z centralnej ewidencji pojazdów, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes.

Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ