Zmieniły się przepisy dotyczące inwestycji na kolei

W środę 25 lutego weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Według założeń prawodawcy mają one usprawnić procedury dotyczące inwestycji w transporcie kolejowym.

Dzięki nowemu prawu usprawnione mają być m.in. postępowania administracyjne i przyjmowanie dokumentów programowych związanych z inwestycjami.

Ustawa zmienia m.in. przepisy dotyczące zasad i warunków przygotowania inwestycji w zakresie linii kolejowych, bezpieczeństwa transportu kolejowego, przydzielania tras pociągów przewoźnikom kolejowym oraz prowadzenia inwestycji obejmujących linie kolejowe w ramach programu wieloletniego. Przyznano również samorządom nowe uprawnienia związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową. Będą one mogły na przykład wydawać decyzje o lokalizacji linii kolejowej.

Zmieniły się też regulacje dotyczące wdrażania inwestycji w ramach programu wieloletniego. Program będzie określał listę i wartości projektów oraz wskazywał środki przewidziane na jego realizację w konkretnych latach. Minister transportu natomiast będzie określał szczegółowy plan realizacji programu i przekazywał środki na jego wykonanie. Zapisane w nowelizacji zmiany umożliwią też uzyskanie wsparcia z budżetu państwa dla inwestycji na liniach o znaczeniu regionalnym oraz dofinansowanie kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: