Aport do sp. z o.o.

Pytanie:

Jestem udziałowcem spółki z o.o. Zamierzam podnieść kapitał spółki, poprzez wniesienie aportem programu komputerowego, własnego autorstwa. Jakie dokumenty powinienem przygotować do KRS? Czy wystarczy wycena programu dokonana przeze mnie?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo okreslać przedmiot tego wkładu, osobę wspólnika wnoszącego aport jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Wartość wkładu niepieniężnego określa wspólnik, który wkład wnosi do spółki. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 175 k.s.h., jezeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki (odpowiednio - w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego) wspólnik, który wniósł taki wkład oraz członkowie zarządu, którzy wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru (odpowiednio - zgłosili podwyższenie kapitału zakładowego spółki), obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość. W celu podwyższenia kapitału zakładowego (zakładamy, że takie podwyższenie nie było przewidziane w umowie spółki), należy zmienić umowę spółki. Następuje to w formie uchwały zgromadzenia wspólników podjętej większością 2/3 głosów. Uchwała musi zostac stwierdzona w formie aktu notarialnego przez notariusza. Następnie zmiane umowy spółóki i zmianę wysokości kapitału zakładowego spółki należy zgłosić w KRS na formularzu KRS - Z3. Należy pamiętać, iż w przypadku zmiany umowy spółki należy do zgłoszenia dołączyć jednolitą treść umowy spółki po dokonanych zmianach.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: