Częściowa spłata po złożeniu pozwu

Pytanie:

Złożyłem pozew o wydanie nakazu zapłaty (załączając potwierdzenie uiszczenia przeze mnie wyliczonego wpisu) i jakiś czas po wysłaniu pozwu do sądu dłużnik dokonał częściowej spłaty. Sąd jeszcze nie wydał nakazu, nie znam sygnatury akt (zapewne dowiem się o niej, gdy otrzymam nakaz). Czy o tej częściowej wpłacie mam poinformować sąd po otrzymaniu nakazu zapłaty, czy w ogóle nie muszę informować o tym sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Częściową spłatą dłużnik uregulował należność. Pan nie musi informować Sądu o tej spłacie, lecz powinien Pan dochodzić należności w mniejszej wysokości - pomniejszonej o spłatę. Jednakże taka częściowa spłata ma istotne znaczenie dla dłużnika. W razie wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty straci moc i Sąd wyda wyrok na niższą kwotę. W razie zaś wniesienia zarzutów nakaz zapłaty zostanie w części uchylony. Spowoduje to taki skutek, że w części wygranej kosztami zostanie obciążony Pan jako strona przegrywająca. Zatem należy poinformować w Pana interesie sąd jeszcze przed wydaniem nakazu zapłaty i jego doręczeniem pozwanemu wraz z pouczeniem o sprzeciwie lub zarzutach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

MW

17.10.2012 22:30:55

Re: Częściowa spłata po złożeniu pozwu

Czy jesteście Państwo pewni tej opinii? Bo moim zdaniem jest w niej błąd. W przypadku gdy sąd oddali powództwo na skutek zapłaty przez dłużnika już po wniesieniu pozwu, sąd nie powinien uznać że stroną przegrywającą proces jest powód. Powinien więc zasądzić koszty procesu w całości od pozwanego. Bo ten zapłacił kwotę już po wniesieniu pozwu.

.JaC

16.10.2010 12:39:0

Spłata już po wydaniu nakazu zapłaty.

A co ma zrobić wierzyciel, jeżeli dłużnik spłaca zaległość (ale bez zasądzonych kosztów sądowych) już po otrzymaniu z sądu nakazu zapłaty, i na podstawie tej spłaty składa sprzeciw od nakazu?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.1.2016

  Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)

 • 20.12.2013

  Emerytury częściowe w 2014 roku

  Nowelizacja systemu emerytur jaka miała miejsce na początku 2013 roku wprowadziła nieznaną dotychczas instytucję emerytury częściowej. Zgodnie z nowymi założeniami prawo do emerytury warunkowane (...)

 • 14.10.2019

  Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

  Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do sądu nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego (...)

 • 8.5.2018

  Nowe zwolnienia z opłaty od pozwu

  Nowelizacja dotyczy rozszerzenia katalogu pism, które nie będą podlegać opłacie. Opłata od pozwu nie będzie pobierana od kombatantów i ich zstępnych, od osób prawnych oraz jednostek (...)

 • 8.2.2018

  Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

  Zażalenie w postępowaniu cywilnym jest zwykłym środkiem odwoławczym, który prowadzi do zmiany lub uchylenia postanowienia sądu albo zarządzenia przewodniczącego wydanego w pierwszej instancji. (...)