e-prawnik.pl Porady prawne

Czy pełnomocnik może być jednocześnie świadkiem

Pytanie:

Czy żona podczas rozprawy może występować jednocześnie jako pełnomocnik męża i jako świadek ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czy pełnomocnik może być jednocześnie świadkiem

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, pełnomocnik strony może być także świadkiem. Pełnomocnikiem strony może być jej małżonek. Jednakże bezwzględnie świadkiem nie może być tzw. współuczestnik jednolity, tj. taki współuczestnik procesu, którego, ze względu na istotę spornego stosunku prawnego lub przepis ustawy, wyrok będzie dotyczyć niepodzielnie. Pełnomocnik strony może być więc jednocześnie świadkiem, jeżeli nie jet współuczestnikiem jednolitym. Podkreślić także należy, iż współuczestnik sporu, nie będący współuczestnikiem jednolitym, może być świadkiem co do faktów dotyczących wyłącznie innego współuczestnika. Należy przypomnieć, że małżonek ma prawo odmowy składania zeznań.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Czy pełnomocnik może być jednocześnie świadkiem

TADEUSZ

24.1.2014 9:22:4

Re: Czy pełnomocnik może być jednocześnie świadkiem

OD ROKU 2002 W PRAWIE CYWILNYM DOSZLO DO WIELU ZMIAN. WOBEC POWYŻSZEGO, CZY TE ZMIANY NIEDOKONAŁY JAKIEŚ REWOLUCJI, I JAKIE PODSTAWY PRAWNE REGULUJĄ TĄ INSTYTUCJĘ


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ