Czym jest obiekt małej architektury?

Pytanie:

Czym jest obiekt małej architektury?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pojęcie obiektu małej architektury jest pojęciem ustawowym, zawartym w art. 3 pkt 4 ustawy prawo budowlane. Zgodnie z nim, przez obiekt małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
1. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
2. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
3. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki;
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 maja 2008 r. (sygn. akt II SA/Łd 209/2008, LexPolonica nr 1963068) „stwierdzenie, że dany obiekt jest „niewielki” wymaga nie tylko określenia jego bezwzględnych wymiarów (wysokości, szerokości, długości), ale także i odniesienia wielkości tego obiektu do jego usytuowania w konkretnej przestrzeni”. Obiekt miałby być usytuowany w przestrzeni otwartej o charakterze terenów zielonych, stąd dopuszczalne będą obiekty o odpowiednio małej kubaturze. Przede wszystkim należy pamiętać, że obiektem małej architektury nie może być obiekt trwale związany z gruntem (a więc np. postawiony na fundamencie), albowiem wówczas byłby budowlą w myśl prawa budowlanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY