Czym jest obiekt małej architektury?

Pytanie:

Czym jest obiekt małej architektury?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pojęcie obiektu małej architektury jest pojęciem ustawowym, zawartym w art. 3 pkt 4 ustawy prawo budowlane. Zgodnie z nim, przez obiekt małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
1. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
2. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
3. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki;
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 maja 2008 r. (sygn. akt II SA/Łd 209/2008, LexPolonica nr 1963068) „stwierdzenie, że dany obiekt jest „niewielki” wymaga nie tylko określenia jego bezwzględnych wymiarów (wysokości, szerokości, długości), ale także i odniesienia wielkości tego obiektu do jego usytuowania w konkretnej przestrzeni”. Obiekt miałby być usytuowany w przestrzeni otwartej o charakterze terenów zielonych, stąd dopuszczalne będą obiekty o odpowiednio małej kubaturze. Przede wszystkim należy pamiętać, że obiektem małej architektury nie może być obiekt trwale związany z gruntem (a więc np. postawiony na fundamencie), albowiem wówczas byłby budowlą w myśl prawa budowlanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.10.2017

  Czym różni się budynek od innego obiektu budowlanego?

  Ustawa Prawo budowlane szczegółowo definiuje, co należy rozumieć np. przez obiekt budowlany, budynek, budowlę i obiekt małej architektury. Rozumienie tych pojęć jest pomocne dla (...)

 • 19.4.2017

  Opłata reklamowa

  Opłata reklamowa może być wprowadzona, w drodze uchwały, przez radę danej gminy od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Kto ma płacić opłatę reklamową? Kiedy (...)

 • 21.7.2011

  Kiedy budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym

  Pozwolenie na budowę nie zawsze jest wymagane. Są sytuacje kiedy można budować obiekty po samym tylko zgłoszeniu tego faktu we właściwym organie, a niekiedy nawet bez konieczności tego zgłoszenia. (...)

 • 7.4.2017

  Państwowa Służba Ochrony zastąpi BOR?

  Projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony przygotowywany w MSWiA trafił do konsultacji wewnątrzresortowych. Nowa formacja ma zastąpić istniejące dziś Biuro Ochrony Rządu. Zmiany mają (...)

 • 6.2.2015

  Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.