e-prawnik.pl Porady prawne

Dane przedsiębiorcy - osoby fizycznej

Pytanie:

Na stronach Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej znaleźć można dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kiedyś taki wpis można było uzyskać w urzędzie gminy; zawierał on m.in. adres zamieszkania i pesel. W internecie nie ma tych danych - jest tylko adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń (zapewne na potrzeby administracji). Pracownik infolinii poinformował mnie, że urzędy gmin nie wydają już odpisów tak jak kiedyś.Jak wierzyciel może podać w pozwie adres zamieszkania dłużnika-przedsiębiorcy, jeśli (jak twierdzi pracownik infolinii) dane takie nie są już publicznie dostępne? Czy na użytek postępowania o zapłatę CEIDG ma obowiązek udostępnić adres zamieszkania pozwanego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dane przedsiębiorcy - osoby fizycznej

24.7.2012

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje jawność danych dotyczących przedsiębiorcy. Jawność danych zawarta w CEIDG nie zależy od wykazania przez podmiot żądający udostępnienia tych danych interesu prawnego przy zadaniu dostępu do niego.

Od tej reguły wprowadzono dwa wyjątki. Dotyczą one po pierwsze numeru PESEL przedsiębiorcy po drugie adresu zamieszkania jeżeli nie jest taki sam jak miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wiele wskazuje na to, że w przypadku adresu zamieszkania przedsiębiorcy nie mamy do czynienia z luką w prawie, ale z celowym zabiegiem ustawodawcy. Dane o miejscu zamieszkania przedsiębiorcy są bowiem danymi szczególnie wrażliwymi. W grudniu 2011 roku kwestia art. 37 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej była przedmiotem interpelacji posła Józefa Warzechy. Przedstawiciel ministerstwa sprawiedliwości  w odpowiedzi na tą interpelację, zarzucającą, że utajnienie adresu prywatnego utrudnia dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym, uznał za ważniejszą w tej sprawie konieczność ochrony danych wrażliwych. Argumentował ponadto, że CEIDG nie jest jedynym źródłem informacji, ale istnieją też na przykład dane urzędów gminy, czy choćby umowy z tymże przedsiębiorcą gdzie adres ten jest podany.

Reasumując nie ma  w obecnym stanie prawnym możliwości aby ustalić dane o miejscu zamieszkania przedsiębiorcy na podstawie CEIDG.  Nie ma takiego obowiązku również na użytek postępowania sądowego. Tym niemniej dane te są dostępne z innych źródeł jak choćby wspomniane w interpelacji dane urzędu gminy. Można je uzyskać na podstawie Centralnej Ewidencji Ludności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Re: Dane przedsiębiorcy - osoby fizycznej

Jeszcze Polak

27.7.2012 11:44:36

Re: Dane przedsiębiorcy - osoby fizycznej

Kraj w którym bardziej chroni się dłużnika, przestępcę i złodzieja a nie wierzyciela czy poszkodowanego. Guzik prawda że adres zamieszkania nie jest wymagany. Własnie że przy pozwie do sądu konieczny jest adres zamieszkania, gminy go nie podają bo nie, a CEIDG go nie ma bo ustawodawca tak zdecydował, a sąd wymaga, i co? Wierzyciel w czarnej d.... A że gość może mieszkać w Szczecinie, działalność prowadzić w Zakopanem i możesz go sobie szukać 100 lat ! Oczywiście jeśli wczesniej nie padniesz bo braknie ci kasy a od niego nie odzyskasz. Potrzebny jest ostatni sprawiedliwy, który wyrwie chwasta inaczej.

Re: Dane przedsiębiorcy - osoby fizycznej

kris

27.7.2012 9:19:20

Re: Dane przedsiębiorcy - osoby fizycznej

Rozumię ochrone danych osobowych. Ale to co zrobiono teraz jest kuriozalne. Przedsiębiorca sam podejmuje decyzję w przypadku rozpoczęcia dz. gospod. , że ujawnia swój adres zamieszkania. To naturalne i uzasadnione dla ochrony interesów uczestników obrotu gospodarczego. Zmiana polegająca na utrudnieniu dostepu do danych potrzebnych do sądowego dochodzenia roszczeń od takiego przedsiębiorcy jest tak nieprzemyslana, że aż strach. Jesli już to jak najszybciej winno zmienić się odp. art. kodeksu postępowania cywilnego. Inaczej np. stosowanie kredytu kupieckiego stanie się bardzo ryzykowne. pozdr.

Re: Dane przedsiębiorcy - osoby fizycznej

Ewa

26.7.2012 18:7:6

Re: Dane przedsiębiorcy - osoby fizycznej

Pomimo braku precyzyjnego sformułowania w przepisach jaki adres (miejsca zamieszkania czy miejsca prowadzenia działalności) podatnik winien wskazać na fakturze, przyjąć należy, iż będzie to adres zgodny z dokonanym zgłoszeniem rejestracyjnym dla podatku od towarów i usług VAT-R, tj. w przypadku osób fizycznych powinien to być adres zamieszkania. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 maja 2012 r., nr IPPP1/443-195/12-4/IGo. W swojej interpretacji organ wskazał na jeszcze jedno rozwiązanie. Mianowicie nie będzie błędem umieszczanie na fakturze, oprócz adresu zamieszkania, także adresu prowadzenia działalności. I tu nasuwa się pytanie - jak to się ma do danych "wrażliwych". Pozdrawiam

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ