Depozyt w izbie wytrzeźwień a zwrot rzeczy

Pytanie:

Spędziłem noc w izbie wytrzeźwień, gdy tam przybyłem skonfiskowano mi pieniądze, telefon i inne wartościowe rzeczy. Następnego dnia oddano mi tylko część pieniędzy. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W czasie zatrzymania na izbie wytrzeźwień zatrzymane zostały Panu pieniądze oraz inne
przedmioty wartościowe do depozytu. Jest to zachowanie jak najbardziej prawidłowe. Po ustaniu
podstawy zatrzymania w izbie wytrzeźwień (wytrzeźwieniu) i uiszczeniu opłaty z tytułu
przebywania na izbie wytrzeźwień, przedmioty zatrzymane do depozytu są niezwłocznie
zwracane. Na podstawie art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi jednostce prowadzącej izbę wytrzeźwień przysługuje ustawowe prawo zastawu na
przedmiotach majątkowych znajdujących się przy osobie zatrzymanej, a które zostały zatrzymane
w depozycie. Wszelkie przedmioty przyjęte do depozytu mogą zostać zatrzymane pod zastaw
opłat przysługujących z tytułu należności za przetrzymanie w izbie wytrzeźwień, natomiast z
pieniędzy przyjętych w depozyt jednostka prowadząca izbę wytrzeźwień może bezpośrednio
potrącić sobie kwotę należności z tytułu przetrzymania w izbie wytrzeźwień. Jeżeli zatrzymana w
depozyt kwota przenosi wartość należności izby wytrzeźwień, kwota ta jest pobierana, natomiast
nadwyżka oraz inne rzeczy wartościowe są zatrzymanemu zwracane. Jeśli natomiast przyjęta w
depozyt kwota nie wystarcza na zaspokojenie należności izby wytrzeźwień, jednostka prowadząca
izbę wytrzeźwień może potrącić kwotę do wysokości przyjętych w depozyt pieniędzy, natomiast
co do pozostałej kwoty przysługuje izbie wytrzeźwień ustawowe prawo zastawu na innych
przedmiotach majątkowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY