e-prawnik.pl Porady prawne

Dodatkowa praca a ubezpieczenie rolników

Pytanie:

Posiadam 10 ha ziemi rolnej. Zajmuję się hodowlą owiec. Mieszkam przy granicy. Mam możliwość pracy za granicą (poprzez samozatrudnienie), a popołudniami mam czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo rolne prowadzę razem z małżonką. Czy w tej sytuacji mogę dalej podlegać społecznemu ubezpieczeniu rolników, pomimo pracy/firmy za granicą?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dodatkowa praca a ubezpieczenie rolników

10.5.2011

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2008 r., Nr 50 poz. 291) rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

1) złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;

2) jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2 528 zł.

 Niezachowanie terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 5a ust. 1 pkt 1, jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności.

 Jeśli zatem pomimo rozpoczęcia nowej działalności zachowane będą powyższe warunki określone przez ustawodawcę, to możliwym będzie dalsze podleganie ubezpieczeniom społecznym rolników.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ