Archiwum

Zasiłek przedemerytalny przy skróconym okresie wypowiedzenia?

Zasiłek przedemerytalny przy skróconym okresie wypowiedzenia?

Mam 51 lat. Po 30 latach pracy rozwiązano ze mną umowę o pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Okres wypowiedzenia skrócono z 3 miesięcy do 1 miesiąca za porozumieniem stron. (...)

Urlop wypoczynkowy - dwie umowy - sumowanie

Urlop wypoczynkowy - dwie umowy - sumowanie

Jestem zatrudniona u tego samego pracodawcy na podstawie dwóch umów o pracę (każda na pół etatu). Na mocy umowy w podstawowym zatrudnieniu przysługuje mi 26 dni urlopu, w dodatkowym zatrudnieniu (...)

Kwalifikacje nauczyciela a zwolnienie z pracy

Kwalifikacje nauczyciela a zwolnienie z pracy

Czy można zwolnić nauczyciela mianowanego nie posiadającego kwalifikacji do nauczania konkretnego przedmiotu przed upływem 31.08.2006 r.? Dyrektor nie chce tego robić, ale są naciski pani wizytator.

Zwolnienia grupowe przy zatrudnianiu dwóch osób

Zwolnienia grupowe przy zatrudnianiu dwóch osób

Zatrudniam dwóch pracowników fizycznych. Chcę ich zwolnić. Na ich miejsce chcę zatrudnić osobę posiadającą prawo jazdy. Jeden pracownik bez problemu wykona (spadek zamówień) pracę za dwóch, (...)

Okres przechowywania dokumentów płacowych

Okres przechowywania dokumentów płacowych

Jak długo zakład pracy ma obowiązek przechowywania dokumentów płacowych pracownika?

Urlop macierzyński dla kobiety żołnierza

Urlop macierzyński dla kobiety żołnierza

Jestem żołnierzem kontraktowym - kobietą i już za parę miesięcy upływa termin mojego kontraktu. Jestem w 6 miesiącu ciąży. Czy można mnie zwolnić z pełnienia służby zawodowej pełnionej (...)

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Kiedy pracodawca zobowiązany jest wypłacić ekwiwalent za pierwszy urlop wypoczynkowy, w przypadku zwalniania pracownika: po pół roku za połowę wymiaru, czy po przepracowaniu 1 roku (cały wymiar)?

Wypowiedzenie umowy a urlop wychowawczy

Wypowiedzenie umowy a urlop wychowawczy

Przebywam na urlopie wychowawczym od 14 kwietnia 2002 r. 30 kwietnia 2002 r. otrzymałam 3 miesięczne wypowiedzenie z pracy. Czy mogą mnie zwolnić?

Stawki kosztów służbowych

Stawki kosztów służbowych

Czy przepisy w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy, obowiązujące w latach 2002 i 2003 dopuszczają, (...)

Praca na urlopie wychowawczym

Praca na urlopie wychowawczym

Czy będąc na urlopie wychowawczym mogę podjąć pracę w niepełnym wymiarze godzin, jakie są kwoty dopuszczalnego zarobku i czy może mnie zatrudnić, np. na umowę zlecenie, mój pracodawca, który (...)

Opinia o pracy

Opinia o pracy

Czy na pisemną prośbę pracownika o wydanie o nim opinii pracodawca ma obowiązek ją wydać?

Praca i działalność gospodarcza

Praca i działalność gospodarcza

Prowadzę działalność gospodarczą, jednocześnie miałam umowę o pracę na czas nieokreślony, która uległa rozwiązaniu z przyczyn dotyczących zakładu pracy (likwidacja stanowiska). Według ustawy (...)

Doręczenie pisma o rozwiązaniu umowy o pracę

Doręczenie pisma o rozwiązaniu umowy o pracę

Kiedy należy doręczyć pismo o rozwiązaniu umowy, ostatniego dnia miesiąca np. 28.02 czy 1.03 danego roku, żeby rozwiązać umowę z dn. 1.06?

Praca sezonowa

Praca sezonowa

Czy przy umowie na czas wykonania określonej pracy (praca sezonowa) określenie terminu umowy jest wymagane? Jeśli nie, to czy pracownik powinien dostać wypowiedzenie na piśmie?

Stanowisko pracy po urlopie wychowawczym

Stanowisko pracy po urlopie wychowawczym

Czy pracodawca może przesunąć pracownicę wracającą z urlopu wychowawczego ze stanowiska starszego specjalisty ds. sprzedaży na produkcję na okres 3 miesięcznego wypowiedzenia?

Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyny zakładu

Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyny zakładu

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy uzyskałem prawo do 3-miesięcznej odprawy. Czy to prawda, że przez ten okres nie mogę podjąć pracy, żeby nie stracić (...)

Wypowiedzenie terminowej umowy o pracę

Wypowiedzenie terminowej umowy o pracę

Mój ojciec, po 35 latach pracy otrzymał wymówienie umowy o pracę na czas nie określony z powodu ogłoszenia upadłości firmy. Pracodawca, który przejął działność po upadłej firmie zatrudnił (...)

wypowiedzenie zmieniające i zwolnienie z pracy

wypowiedzenie zmieniające i zwolnienie z pracy

Co powinien począć pracodawca, jeżeli: - pracownik otrzymał wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia, którego przyjęcie potwierdził podpisem i (...)

Urlopy pracownicze

Urlopy pracownicze

Jeżeli rozpoczęłam pracę 22.10.2001 r, to pierwszy urlop (mam najniższy wymiar urlopu) należy mi się po przepracowaniu pół roku czyli, po dniu 22.04.2002, a następny, czyli kolejne 9 dni dopiero (...)

Rodzaj umowy o pracę nauczyciela

Rodzaj umowy o pracę nauczyciela

W pierwszym roku pracy byłam zatrudniona na cz.określony w wymiarze 1 etatu w gimnazjum.W drugim roku na cały etat w szk.podstawowej+1,5 godz.jako dopełnienie etatu w gimnazjum[chociaż faktycznie (...)

Powiadomienie o grupowych zwolnieniach

Powiadomienie o grupowych zwolnieniach

Czy istnieją przepisy prawne określające tryb i sposób powiadomienia pracowników objętych zwolnieniem grupowym? Nie pytam tutaj o powiadamianie Urzędu Pracy czy Związków Zawodowych lecz pracowników. (...)

Likwidacja zakładu podczas urlopu

Likwidacja zakładu podczas urlopu

Jestem do marca 2002 roku na urlopie wychowawczym. Wiem, że z końcem 2001 roku spółce z o.o., w której pracuje likwiduje się. Co się dzieje ze mną i czy mi się należy jakieś odszkodowanie? Słyszałam, (...)

Zasiłek chorobowy po zwolnieniu

Zasiłek chorobowy po zwolnieniu

Na kogo wziąć L-4 w sytuacji, w której pracownik jest zwolniony a jeszcze nie zdążył się zarejestrować w RUP. Czy istnieje jakiś okres ochrony dla pracownika?

Obliczanie wynagrodzenia za czas choroby

Obliczanie wynagrodzenia za czas choroby

Jeżeli pracownik ma staż pracy poniżej 10 lat, to zasiłek chorobowy przez pierwsze 33 dni zwolnienia chorobowego płaci pracodawca ale w wysokości 80 % zasadniczego wynagrodzenia liczonego ze średniej (...)

Obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Sąd pracy nakazał mi wyliczenie sobie, ile chcę, aby w ramach ugody zapłacił mi mój były pracodawca. Podałam go do sądu, bo nie zapłacił mi za niewykorzystane urlopy zwalniając z pracy. Jak (...)

1

2

3

4

5

...

8

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: