Zwolnienie z przyczyn ekonomicznych

Pytanie:

"Jaki paragraf kodeksu pracy mam wpisać na świadectwie pracy pracownikowi zwalnianemu za wypowiedzeniem z przyczyn ekonomicznych zakładu pracy?"

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie z przyczyn ekonomicznych

"Przyczyny ekonomiczne" są jedną z przesłanek wskazanych w ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (tzw. zwolnienia zbiorowe). W wyniku ostatniej nowelizacji ustawa ta nie ma już zastosowania do wszystkich zakładów pracy (pracodawców), bez względu na liczbę zatrudnionych przez nich pracowników. Przed nowelizacją, w przypadku pracodawcy zatrudniającego do 20 pracowników rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy nawet z dwoma pracownikami stanowiło „zwolnienie grupowe”. Obecnie, na podstawie art. 1 ustawy jej zakres podmiotowy ograniczony jest do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Kodeks pracy natomiast nie posługuje się pojęciem zwolnienie (wypowiedzenie umowy o pracę) z przyczyn ekonomicznych. Proszę jednak pamiętać, iż właśnie przyczyny ekonomiczne mogą być uzasadnieniem dokonanego przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika