Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

Pytanie:

"Pracownikowi samorządowemu w 2003 r., wypłacono nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy, ponieważ złożył w tym roku dokumenty uprawniające go do tej nagrody. W 2004 r. nabywa już prawo do nagrody za 30 lat pracy. Czy należy wypłacić mu różnicę pomiędzy nagrodą wyższą a niższą (czyli 5 lat) w momencie gdy zakład pracy rozwiązuje z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem dwutygodniowym?"

Odpowiedź prawnika: Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2005, nr 146, poz. 1222) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. 2005, nr 146, poz. 1223) przewiduje analogiczne zasady dotyczące przyznawania i wypłacania nagród jubileuszowych pracownikom samorządowym. Zgodnie z postanowieniami tych aktów, w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tą wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Jednak ta regulacja, przewidująca wcześniejszą wypłatę nagrody jubileuszowej w wypadku rozwiązania stosunku pracy, ma zastosowanie tylko do przypadku, gdy rozwiązanie tego stosunku następuje w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę. W pozostałych przypadkach pracownik nabywa prawo do nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Jeśli zatem pracownik, z którym jest rozwiązywana umowa o pracę, przed jej rozwiązaniem nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej, należy wypłacić mu różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej. Natomiast jeśli w momencie rozwiązania umowy o pracę, pracownik nie nabył jeszcze prawa do nagrody jubileuszowej (nie upłynął trzydziestoletni okres pracy), zakład pracy nie ma obowiązku wypłacać różnicy między wyższą, a niższą kwotą nagrody jubileuszowej (par. 9 ust. 11 i ust. 3 wyżej powołanego rozporządzenia).


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Elżbieta 2015-02-22 20:06:09

    Dostane wypowiedzenie z przyczyny likwidacji zakładu pracy.w 2015r czerwiec. W 2016rw marcu należy mi sie nagroda jubileuszowa za 30lat pracy nie przechodze na rentę ani na emeryture.

  • Leonardo 2014-05-07 07:38:49

    Dostałam wypowiedzenie z pracy z przyczyn likwidacji stanowiska, wypowiedzenie kończy się z dniem 31-05 a pietnaście lat pracy upływa 1-07 czyli brakuje dwa miesiące. Czy należy mi się nagroda jubileuszowa? Jeżeli mi się należy taka nagroda to jaki przepis chroni moje prawa. Zaznaczam że nie przechodzę na rentę ani na emryturę, w pracy obowiązuje Układ Zbiorowy Pracy nie regulujący takiej sytuacji.

  • Ola 2014-03-01 16:30:11

    Dostałam wypowiedzenie z pracy z przyczyn likwidacji stanowiska wypowiedzenie kończy się 1-06 a pietnaście lat pracy upływa 1-07 czyli mieśiąc mi brakuje. czy należy mi się jubileuszówka czy mam pecha jeżeli mi się należy to jaki przepis mie chroni zaznaczam że nie przechodzę na rentę ani na emryturę.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika