e-prawnik.pl Porady prawne

Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

Pytanie:

Pracownikowi samorządowemu w 2003 r., wypłacono nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy, ponieważ złożył w tym roku dokumenty uprawniające go do tej nagrody. W 2004 r. nabywa już prawo do nagrody za 30 lat pracy. Czy należy wypłacić mu różnicę pomiędzy nagrodą wyższą a niższą (czyli 5 lat) w momencie gdy zakład pracy rozwiązuje z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem dwutygodniowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

13.2.2004

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2005, nr 146, poz. 1222) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. 2005, nr 146, poz. 1223) przewiduje analogiczne zasady dotyczące przyznawania i wypłacania nagród jubileuszowych pracownikom samorządowym. Zgodnie z postanowieniami tych aktów, w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tą wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Jednak ta regulacja, przewidująca wcześniejszą wypłatę nagrody jubileuszowej w wypadku rozwiązania stosunku pracy, ma zastosowanie tylko do przypadku, gdy rozwiązanie tego stosunku następuje w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę. W pozostałych przypadkach pracownik nabywa prawo do nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Jeśli zatem pracownik, z którym jest rozwiązywana umowa o pracę, przed jej rozwiązaniem nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej, należy wypłacić mu różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej. Natomiast jeśli w momencie rozwiązania umowy o pracę, pracownik nie nabył jeszcze prawa do nagrody jubileuszowej (nie upłynął trzydziestoletni okres pracy), zakład pracy nie ma obowiązku wypłacać różnicy między wyższą, a niższą kwotą nagrody jubileuszowej (par. 9 ust. 11 i ust. 3 wyżej powołanego rozporządzenia).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Re: Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

Elżbieta

22.2.2015 20:6:9

Re: Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

Dostane wypowiedzenie z przyczyny likwidacji zakładu pracy.w 2015r czerwiec. W 2016rw marcu należy mi sie nagroda jubileuszowa za 30lat pracy nie przechodze na rentę ani na emeryture.

Re: Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

Leonardo

7.5.2012 7:38:49

Re: Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

Dostałam wypowiedzenie z pracy z przyczyn likwidacji stanowiska, wypowiedzenie kończy się z dniem 31-05 a pietnaście lat pracy upływa 1-07 czyli brakuje dwa miesiące. Czy należy mi się nagroda jubileuszowa? Jeżeli mi się należy taka nagroda to jaki przepis chroni moje prawa. Zaznaczam że nie przechodzę na rentę ani na emryturę, w pracy obowiązuje Układ Zbiorowy Pracy nie regulujący takiej sytuacji.

Re: Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

Ola

1.3.2012 16:30:11

Re: Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

Dostałam wypowiedzenie z pracy z przyczyn likwidacji stanowiska wypowiedzenie kończy się 1-06 a pietnaście lat pracy upływa 1-07 czyli mieśiąc mi brakuje. czy należy mi się jubileuszówka czy mam pecha jeżeli mi się należy to jaki przepis mie chroni zaznaczam że nie przechodzę na rentę ani na emryturę.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ