Szkolenie poza godzinami pracy

Pytanie:

Zostałem skierowany przez pracodawcę na szkolenie, które będzie się odbywać od 8 do 14. Następnie będę pracować na drugiej zmianie od 14 do 22. W sumie daje to 14 godzin, a dzień pracy może być przedłużony maksymalnie do 12 godzin. Czy należą mi się nadgodziny czy wcześniejsze wyjście z pracy? (pracuje w normalnym trzyzmianowym systemie).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do podstawowych zasad prawa pracy należy obowiązek pracodawcy ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jedną z form realizacji takiego obowiązku są odpowiednie szkolenia. Czas w którym się one odbywają uznać należy za czas pracy pracownika. W związku z tym czas w którym będzie odbywać się szkolenie ( a więc od godziny 8 do 14 ) po dodaniu właściwego czasu pracy ( od 14 do 22 ) wynosił będzie 14 godzin. Wynika z tego, że praca ta będzie przekraczać normy czasu pracy, ustalone zgodnie z przepisami kodeksu pracy, a więc będzie stanowić pracę w godzinach nadliczbowych. Pracą w godzinach nadliczbowych jest bowiem: 1) w podstawowym czasie pracy - praca ponad osiem godzin na dobę lub przeciętnie czterdziestu jeden godzin na tydzień, 2) w czasie pracy w ruchu ciągłym i przy pracach, które nie mogą być wstrzymane ze względu na konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności - praca ponad osiem godzin na dobę, a jednego dnia w niektórych tygodniach okresu rozliczeniowego - ponad 12 godzin lub 48 godzin przeciętnie na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. W okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy nie może przekraczać 41 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Praca w granicach nie przekraczających 8 godzin na dobę i przeciętnie 41 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Od roku 2003r. tydzień pracy nie może przekroczyć 40 godzin. Pamiętać jednak należy, iż w celu zachowania przeciętnych tygodniowych norm czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy dobowy wymiar czasu pracy może być podwyższony, jeżeli jest to możliwe ze względu na organizację pracy, nie więcej niż do 10 godzin. Taka praca nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych będzie jednak dopuszczalna tylko w razie: 1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii, 2) szczególnych potrzeb pracodawcy (liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z tą okolicznością nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 4 godzin na dobę i 150 godzin w roku kalendarzowym). Od 29 listopada dopuszczalne jest ustalenie większych limitów pracy w godzinach nadliczbowych, z tym że wymiar czasu pracy pracownika nie może przekroczyć 48 godzin. tygodniowo. Obowiązek skierowania Pana na szkolenie należy zaliczyć właśnie do szczególnych potrzeb pracodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: