Kwalifikacje asystenta na wyższej uczelni

Pytanie:

Zamierzam podpisać umowę o pracę na stanowisku asystenta. Nie mam doktoratu. Czy istniejące ograniczenie może być w określonych przypadkach ominięte? W jakich?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym (art. 114 ust. 6) na stanowisku asystenta można zatrudnić osobę, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny tytuł zawodowy, z tym że statut uczelni może określić dodatkowe wymagania co do kwalifikacji zawodowych osób kandydujących na to stanowisko. Tym samym, o ile statut uczelni nie stanowi w tym względzie inaczej, nie jest konieczne posiadanie tytułu doktora dla podjęcia pracy na stanowisku asystenta. Na stanowisko asystenta mianuje się na czas nie określony. Osobę, która nie odbyła stażu asystenckiego, mianuje się po raz pierwszy na stanowisko asystenta na okres jednego roku. Łączny okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nie mającej stopnia naukowego doktora nie powinien przekroczyć ośmiu lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Tomasz

7.6.2010 14:53:59

Re: Kwalifikacje asystenta na wyższej uczelni

dostałem zatrudnienie na wyższej uczelni, jednak tylko do lipca 2010. Później mam 2 miesiące przerwy i znów zatrudnienie od października. Czy takie praktyki są dozwolone? Serdecznie pozdrawiam.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.12.2004

  Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce artystycznej?

  Kwalifikacje do nauczania w szkołach muzycznych I stopnia i w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, oprócz osób, o których mowa powyżej posiadają również (...)

 • 25.9.2017

  Maluchy na uczelni

  Jak pogodzić naukę na uczelni z wychowywaniem dziecka? Teraz jest to łatwiejsze. Dzięki programowi „Maluch+” w szkołach wyższych w całej Polsce powstają miejsca opieki nad dziećmi (...)

 • 14.12.2004

  Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

  Wymagania wobec kandydata na nauczyciela akademickiego określił ustawodawca. Jednak prócz wymogów ustawowych, dodatkowe wymagania co do kwalifikacji zawodowych osób kandydujących (...)

 • 14.2.2019

  Zmiany Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

  Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce ma służyć wzmocnieniu autonomii statutowej uczelni poprzez umożliwienie jej samodzielnego określenia, kto będzie wykonywał obowiązki rektora (...)

 • 14.12.2004

  Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

  Stosunek pracy nauczyciela akademickiego nie jest typowym stosunkiem pracy. Charakteryzuje się wieloma odrębnościami. Naczyciel teki korzysta z wielu dodatkowych uprawnień, ale i nałożono na niego (...)