e-prawnik.pl Porady prawne

Odprawa dla pracownika-rolnika

Pytanie:

Czy pracownikom zwalnianym za wypowiedzeniem z przyczyn ekonomicznych przysługuje odprawa pieniężna, gdy prowadzą gospodarstwo rolne własne lub dzierżawione?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odprawa dla pracownika-rolnika

4.6.2003

Co do zasady osobom zwalnianym z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy przysługuje odprawa. Jednak istnieje kilka wyjątków. Odprawa nie przysługuje m.in. osobie prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych powyżej 5 ha przeliczeniowych albo gospodarstwo stanowiące dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów podatkowych, z którego wysokość podatku rolnego przekracza wysokość podatku z 5 ha przeliczeniowych (art. 8 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 980).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ