Prace interwencyjne

Pytanie:

"Czy prowadzący działalność gospodarczą może zatrudnić do prac interwencyjnych bezrobotną (zarejestrowaną w urzędzie pracy) córkę, która wspólnie z nim zamieszkuje?"

Odpowiedź prawnika: Prace interwencyjne

Zatrudnianie bezrobotnych do prac interwencyjnych odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a starostą. Pracodawca nim podpisze umowę o pracę z bezrobotnym, musi wcześniej podpisać umowę ze starostą. Następnie do prac interwencyjnych osoby kierowane są przez starostę. W zasadzie pracodawca nie ma wpływu na wybór osoby, która zostanie skierowana do wykonywania prac interwencyjnych. Całkowitej swobody w wyborze osób, które będą kierowane do prac interwencyjnych nie ma również starosta. Starosta kieruje do prac interwencyjnych w pierwszej kolejności te osoby, dla których istnieje szansa dalszego zatrudnienia u pracodawcy, po zakończeniu prac interwencyjnych. Przy organizowaniu prac interwencyjnych istnieje szereg ograniczeń. W szczególności prace interwencyjne, nie mogą być organizowane, jeżeli: 1) w okresie ostatnich 6 miesięcy liczba zatrudnionych pracowników uległa zmniejszeniu o 10%, chyba że było to wynikiem sezonowości produkcji lub usług, 2) pracodawca jest w stanie likwidacji lub upadłości. Ponadto prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących: 1) partiami lub organizacjami politycznymi, 2) biurami poselsko-senatorskimi, 3) organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy, 4) organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy, 5) urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, 6) kościołami lub związkami wyznaniowymi, 7) przedstawicielstwami obcych państw. Prace interwencyjne nie mogą być również organizowane, jeżeli spowodowałoby to likwidację lub upadłość podmiotów gospodarczych realizujących takie same zadania jak wykonywane przez skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych. Zatem odpowiadając na przedstawione pytanie należy stwierdzić, że pracodawca nie może zatrudnić do prac interwencyjnych własnej bezrobotnej córki. Pracodawca chcący zatrudnić bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, musi uprzednio podpisać stosowną umowę ze starostą powiatowym. Umowa taka powinna określać liczbę bezrobotnych zatrudnionych do prac interwencyjnych. W umowie takiej nie oznacza się jednak bezrobotnych, którzy zostaną skierowani do prac interwencyjnych. Tak więc wydaje się, iż nie jest możliwe uzgodnienie, że do prac interwencyjnych u danego pracodawcy zostanie skierowana ściśle oznaczona osoba.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • nik 2017-05-27 17:45:02

    czyjeżeli praca interwencyjna będzie dla mnieza ciężka mogęzniejzrezygnowac i jakie poniosę konsekwencje


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika