Urlop wypoczynkowy - dwie umowy - sumowanie

Pytanie:

Jestem zatrudniona u tego samego pracodawcy na podstawie dwóch umów o pracę (każda na pół etatu). Na mocy umowy w podstawowym zatrudnieniu przysługuje mi 26 dni urlopu, w dodatkowym zatrudnieniu tylko 20 dni. Z dniem 30 września rozwiązuję umowę w dodatkowym zatrudnieniu i 1 października przechodzę na cały etat w podstawowym zatrudnieniu. Czy jeżeli w dodatkowym zatrudnieniu wykorzystam do 30 września cały przysługujący mi urlop czyli 20 dni to w podstawowym zatrudnieniu od 1 października będę miała do wykorzystania dalej 26 dni?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wymiar urlopu jaki przysługuje pracownikowi jest uzależniony od stażu pracy pracownika, a kodeks pracy podaje jego wymiar, w jakim przysługuje pracownikowi. Jest to 18 dni roboczych po roku pracy, 20 dni po 6 latach i 26 dni po 10 latach pracy. Pracownik uzyskuje prawo do urlopu bez względu na to, czy pracuje codziennie, czy tylko w ciągu kilku dni tygodnia. Nie ma znaczenia także czy pracownik pracuje na niepełnym etacie. Dodatkowe zatrudnienie w niczym nie wpływa na sposób liczenia okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. Prawo do urlopu pracownik zyskuje co roku (chodzi o rok kalendarzowy). W przypadku, gdy pracownik został zatrudniony na podstawie innej umowy, przysługuje mu nadal jeden urlop. Okresów urlopowych wynikających z dwóch umów o pracę nie łączy się.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.10.2016

  Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

  Urlop wypoczynkowy to wolny od pracy okres czasu do wykorzystania w ciągu roku, przeznaczony na wypoczynek pracownika - regenerację sił, relaks fizyczny i psychiczny. Urlop wypoczynkowy jest (...)

 • 14.1.2019

  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

  W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zatem ekwiwalent (...)

 • 19.6.2019

  Dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą

  Kodeks pracy nie zabrania nawiązywania więcej niż jednego stosunku pracy przez pracownika, a także nie zawiera wyraźnego zakazu zawierania z dotychczasowym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

 • 13.11.2018

  Urlop wypoczynkowy - najważniejsze zasady

  Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa w wykonywaniu pracy. Zasadą jest, iż urlop ma być wykorzystany w naturze. Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu wypoczynkowego. (...)

 • 12.11.2012

  Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)