Odprawa pieniężna a działalność gospodarcza

Pytanie:

Czy pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przewidzianych w art. 1 ust. 1 ustawy z dn. 28 grudnia 1989 r. - Dz.U.1990.4.19) przysługuje odprawa pieniężna jeżeli jednocześnie prowadził on działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej (jako wspólnik spółki cywilnej)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasady wypłaty odpraw pieniężnych pracownikom, którym wypowiedziano stosunek pracy na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 5 powoływanej ustawy, odprawa pieniężna nie przysługuje pracownikom wykonującym działalność gospodarczą na własny rachunek. Prowadzącym działalność gospodarczą jest przedsiębiorca, którym jest także wspólnik spółki cywilnej. W związku z odebraniem spółce cywilnej przywileju przedsiębiorcy przez przepisy ustawy Prawo działalności gospodarczej, należy uznać, że pracownik prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek, w ramach umowy spółki cywilnej. Nieaktualne jest w tym zakresie stanowisko Sądu Najwyższego, wydane na podstawie ustawy z 23 grudnia 1988r., że prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek nie jest działalność w ramach spółki lub spółdzielni (uchwała SN z dnia 22 listopada 1994 r., I PZP 47/94, OSNAPiUS 1995, z. 4, poz. 44). Dlatego też takiemu pracownikowi nie przysługuje odprawa pieniężna.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: