e-prawnik.pl Porady prawne

Odprawa pieniężna a działalność gospodarcza

Pytanie:

Czy pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przewidzianych w art. 1 ust. 1 ustawy z dn. 28 grudnia 1989 r. - Dz.U.1990.4.19) przysługuje odprawa pieniężna jeżeli jednocześnie prowadził on działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej (jako wspólnik spółki cywilnej)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odprawa pieniężna a działalność gospodarcza

18.6.2003

Zasady wypłaty odpraw pieniężnych pracownikom, którym wypowiedziano stosunek pracy na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 5 powoływanej ustawy, odprawa pieniężna nie przysługuje pracownikom wykonującym działalność gospodarczą na własny rachunek. Prowadzącym działalność gospodarczą jest przedsiębiorca, którym jest także wspólnik spółki cywilnej. W związku z odebraniem spółce cywilnej przywileju przedsiębiorcy przez przepisy ustawy Prawo działalności gospodarczej, należy uznać, że pracownik prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek, w ramach umowy spółki cywilnej. Nieaktualne jest w tym zakresie stanowisko Sądu Najwyższego, wydane na podstawie ustawy z 23 grudnia 1988r., że prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek nie jest działalność w ramach spółki lub spółdzielni (uchwała SN z dnia 22 listopada 1994 r., I PZP 47/94, OSNAPiUS 1995, z. 4, poz. 44). Dlatego też takiemu pracownikowi nie przysługuje odprawa pieniężna.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ