e-prawnik.pl Porady prawne

Praca interwencyjna

Pytanie:

Proszę mi napisać dokładnie na czym polega zatrudnienie np. studenta na prace interwencyjne. Na czym polega praca interwencyjna i czym różni się od umowy o pracę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Praca interwencyjna

Praca interwencyjna to nie rodzaj stosunku pracy, tylko po prostu rodzaj pracy. Prace interwencyjne to prace, zazwyczaj trwające określony czas, organizowane przez różne podmioty. Prace interwencyjne są sposobem redukcji bezrobocia. Dlatego też popierane są przez Państwo, poprzez możliwość sfinansowania kosztów zatrudnienia określonych osób w ramach prac interwencyjnych. Przykładowo, zgodnie z art. 19 ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu, starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne, na podstawie wcześniejszego porozumienia. Natomiast samo zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych następuje zgodnie z kodeksem pracy. Zwykle jest to umowa o pracę na czas określony.

Potrzebujesz porady prawnej?