Praca interwencyjna

Pytanie:

Proszę mi napisać dokładnie na czym polega zatrudnienie np. studenta na prace interwencyjne. Na czym polega praca interwencyjna i czym różni się od umowy o pracę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Praca interwencyjna to nie rodzaj stosunku pracy, tylko po prostu rodzaj pracy. Prace interwencyjne to prace, zazwyczaj trwające określony czas, organizowane przez różne podmioty. Prace interwencyjne są sposobem redukcji bezrobocia. Dlatego też popierane są przez Państwo, poprzez możliwość sfinansowania kosztów zatrudnienia określonych osób w ramach prac interwencyjnych. Przykładowo, zgodnie z art. 19 ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu, starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne, na podstawie wcześniejszego porozumienia. Natomiast samo zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych następuje zgodnie z kodeksem pracy. Zwykle jest to umowa o pracę na czas określony.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Praca zmianowa

  Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany u danego pracodawcy system czasu pracy. Oznacza to, że zarówno w podstawowym czasie pracy, jak i przedłużonym czasie pracy, w ruchu (...)

 • Bazy ofert pracy dla nauczycieli

  W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów (...)

 • Praca zdalna - o czym warto pamiętać?

  W specustawie znalazło się kilka zapisów ważnych dla przedsiębiorców, ale też pracowników. Jednym z takich zapisów jest możliwość polecenia pracownikowi wykonania tzw. (...)

 • Czy pracownikowi zajmującemu kierownicze stanowisko przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

  Zgodnie z art. 1514 kodeksu pracy, pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza (...)

 • Wyższy ryczałt za zatrudnienie więźniów

  Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności m.in. wprowadza ulgi dla przedsiębiorców poprzez zwiększenie ryczałtu przysługującego przedsiębiorcom z tytułu (...)

NA SKÓTY