Dostarczenie odpisu wyroku

Pytanie:

Po wyroku sądu apelacyjnego podtrzymującego wyrok sądu pierwszej instancji złożyłem w biurze podawczym sądu apelacyjnego wniosek o przesłanie mi wyroku na piśmie na adres domowy. Minęło już ponad 3 miesiące i nie mam żadnej odpowiedzi. Jak to się ma do uregulowań prawnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, strona ma prawo żądania doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem, jeżeli żądanie to zgłosiła w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji (art. 387 § 2 k.p.c.). Natomiast zgodnie z art. 9 kodeksu postępowania cywilnego, strona ma prawo do żądania dostarczenia jej odpisu wyroku. Żądanie to nie jest ograniczone terminem. W związku z powstałym opóźnieniem można sądzić, że wina leży po stronie sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY