e-prawnik.pl Porady prawne

Dostęp do akt postępowania egzekucyjnego

Pytanie:

Czy dłużnikowi przysługuje dostęp do akt prowadzonego przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dostęp do akt postępowania egzekucyjnego

14.1.2012

Dłużnikowi w toku postępowania przysługuje oczywiście prawo dostępu do akt postępowania. Wynika to z ogólnych zasad kodeksu postępowania cywilnego:
Art. 9. § 1. Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.
§ 2. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie.
Art. 13. § 1. Sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. W wypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpoznaje sprawy według przepisów o postępowaniach odrębnych.
§ 2. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Jedynym przepisem regulującym kwestię przeglądania akt komorniczych, poza wyżej wskazanymi, jest § 26 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz. U. 2005 r., Nr 266 poz. 2242). Z tego przepisu wynika, iż przeglądanie akt przez strony i innych uczestników postępowania może odbywać się tylko pod kontrolą komornika lub upoważnionej przez niego osoby.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ