e-prawnik.pl Porady prawne

Działalność w zakresie inwestowania pieniędzy

Pytanie:

Zostały powierzone mi pewne środki pieniężne w celu inwestowania przez okres ok. 5 lat. Proszę o wskazówki, w jaki sposób mam zgłosić (wyjaśnić) tę sytuację przed urzędem skarbowym? Czy muszę zakładać działalność gospodarczą, aby móc realizować taką działalność, czy możliwe są jakieś inne formy rozliczania? Jaki jest sposób na zgłoszenie tego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Działalność w zakresie inwestowania pieniędzy

28.11.2006

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Korzystając z faktu, iż powyższa definicja działalności gospodarczej jest stosunkowo szeroka organy podatkowe mają dużą swobodę w kwalifikowania wszelkich przychodów do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przykładem może być między innymi  przyjęcie przez osobę fizyczną cudzych środków finansowych w celu ich inwestowania przez okres kilku lat, w założeniu zapewne też z jakimś zyskiem przewidzianym dla przyjmującego takie środki. Działalność taka - zarobkowa, w jakimś zakresie zorganizowana i ciągła (5 lat), prowadzona we własnym imieniu i na cudzy rachunek - będzie mogła być uznana za działalność gospodarczą, a przychody z takiej działalności mogą być kwalifikowane przez organy podatkowe jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ewentualnie, aby uniknąć konieczności zakładania działalności gospodarczej, można by rozważać możliwość udzielenia pożyczki w celu inwestowania środków i obowiązkiem ich zwrotu po upływie określonego czasu razem z określonym oprocentowaniem, nie mniej jednak w takiej sytuacji - aby ograniczyć możliwość zakwestionowania takiej sytuacji przez organy podatkowe - należałoby sformułować w odpowiedni sposób umowę pożyczki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ