Egzekucja bez powiadomienia

Pytanie:

Z konta firmy "zniknęła" pewna kwota. Po rozmowie z pracownikiem banku okazało się, że jest to kwota za nieuiszczone zaległe faktury. Okazało się, że komornik przedstawił bankowi tytuł wykonawczy na wymienioną kwotę. Jednak zarząd firmy nie był poinformowany ani o żadnym toczącym się postępowaniu ani też nie dostał żadnego wyroku, który mógłby być podstawą do owego tytułu wykonawczego. Czy w związku z tym tak prowadzona egzekucja jest prawidłowa? Czy zarząd firmy może się od niej odwołać i czy bank miał prawo zezwolić na zajęcie pieniędzy z konta firmy. A jeśli nie to czy ponosi za taką sytuację odpowiedzialność i w jakim charakterze?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedź ta zostanie udzielona niejako "od tyłu". W sytuacji, gdy komornik dysponuje tytułem wykonawczym oraz wnioskiem o wszczęcie egzekucji od wierzyciela, taka instytucja jak bank ma obowiązek w tym zakresie współdziałać z komornikiem, tzn. umożliwić mu dokonanie zajęcia rachunku bankowego. Bank nie ma prawa badać, czy takie zajęcie komornicze jest właściwe i zgodne z prawem. W/w dokumenty są wystarczająće (i konieczne zarazem) do tego, by wszcząć egzekucję i tak jak w opisanym przypadku dokonać zajęcia kwoty podlegającej egzekucji. Inną kwestią podlegającą rozważeniu jest tutaj to, czy niezawiadomienie dłużnika (bo w takiej roli występuje tu wspomniana firma) ma znaczenie dla właściwego przeprowadzenia egzekucji i czy brak zawiadomienia podlega zaskarżeniu a samą egzekucję czyni bezprawną. Zgodnie z treścią art. 805 przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji, a ponadto na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale. Doręczenia w/w zawiadomienia dokonuje komornik przy podjęciu pierwszej czynności egzekucyjnej. Doręczenie bowiem tego zawiadomienia daje dłużnikowi możliwość podjęcia obrony przed tytułem wykonawczym, umożliwia dłużnikowi zapoznanie się z treścią tytułu wykonawczego, ze sposobem i rodzajem egzekucji, która ma być przeciwko niemu prowadzona. Od daty zawiadomienia dłużnika liczy się dla niego termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności. W związku z tym, iż owo zawiadomienie należy do obowiązków komornika, na czynności komornika służy dłużnikowi skarga. Skargę na czynności komornika wnosi się w terminie tygodniowym od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w wypadku zaniechania (jak w opisanej sytuacji) od daty, w którj czynność powinna zostać dokonana.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

lucyna

19.4.2017 17:56:37

Re: Egzekucja bez powiadomienia

w dniu dzisiejszym (19 kwietnia ) zorientowałam się, że w styczniu komornic dokonała ściągnięcia 1000 zł z mojego konta, nie zostałam o niczym poinformowana, nie wiem o żadnym tytule wykonawczym , nie wiem co to za dług . czy jeszcze mogę złożyć skargę na czynności komornika ?

kajko

19.3.2012 18:54:7

Re: Egzekucja bez powiadomienia

Jeżeli dłużnik nie mieszka pod adresem podanym przez wieżyciela a komornik wchodzi na pensję a wierzytelności uległy już dawno przedawnieniu proszę o odpowiedź czy jest możliwe przywrócenie terminu sprawa jeszcze ciepła dziś się dowiedziałem .Proszę o odpowiedź czy jest szansa jeszcze odkręcić

kajko

19.3.2012 18:54:5

Re: Egzekucja bez powiadomienia

Jeżeli dłużnik nie mieszka pod adresem podanym przez wieżyciela a komornik wchodzi na pensję a wierzytelności uległy już dawno przedawnieniu proszę o odpowiedź czy jest możliwe przywrócenie terminu sprawa jeszcze ciepła dziś się dowiedziałem .Proszę o odpowiedź czy jest szansa jeszcze odkręcić

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY