Egzekucja skierowana do dłużnika solidarnego

Pytanie:

Nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy, opatrzony klauzulą Wykonalności przeciwko dłużnikom solidarnym, jest dokumentem dającym delegację wierzycielowi do dochodzenia swoich należności. Czy wierzyciel kierując wniosek do komornika może z tylko sobie znanych powodów pominąć jedną z osób wymienioną jako dłużnik solidarny w nakazie zapłaty wydanym przez sąd w postępowaniu upominawczym, czy jednak czynność ta musi być umocowana przepisami prawa. Pominięcie danej osoby w wniosku nie rodzi skutków prawnych w perspektywie czasu. Czy dany wyrok sądowy jest wiążący i ma moc prawną?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nakazy zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym lub upominawczym - po uprawomocnieniu - stanowią tytuły egzekucyjne, po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności stają się tytułami wykonawczymi. Na ich podstawie kieruje się egzekucję przeciwko konkretnym osobom. Skoro w opisanej sytuacji mamy do czynienia z dłużnikami solidarnymi, to na tym właśnie polega odpowiedzialność solidarna, iż wierzyciel może żądać wszczęcia egzekucji przeciwko jednemu z nich, tylko niektórym z nich, czy też wszystkim. Jak wynika z powyższego "pominięcie", o którym mowa w pytaniu jest w pełni zgodne z prawem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY