Faktura wewnętrzna przy WNT

Pytanie:

Nasza firma nabywa towary w innych krajach UE. Czy można wystawić jedną zbiorczą fakturę wewnętrzną na wszystkie wewnątrzwspólnotowe nabycia od wielu sprzedawców zagranicznych? Czy na fakturze wewnętrznej po stronie nabywcy i sprzedawcy powinny się znaleźć dane naszej firmy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Między innymi w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), dopuszczalne jest wystawienie zbiorczej faktury wewnętrznej, obejmującej wszystkie czynności, które powinny być nią udokumentowane za dany okres rozliczeniowy - miesiąc lub kwartał (jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie). Oczywiście nie ma ograniczenia, aby faktura wewnętrzna w przypadku WNT mogła dotyczyć wyłącznie transakcji z jednym kontrahentem.

Jak wyjaśnił Świętokrzyski Urząd Skarbowy w piśmie z 12 września 2005 r. (sygn. RO/443/112/2005), faktura taka "powinna być sporządzona w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych transakcji (...). Winna też umożliwić porównanie wykazanych w niej transakcji z zapisami dokonanymi w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług". W tym wypadku chodziło o zbiorczą fakturę wewnętrzną dokumentującą transakcje wewnątrzwspólnotowe.

Elementy, jakie powinna zawierać faktura wewnętrzna, reguluje § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. Wynika z niego, że faktura wewnętrzna powinna w zasadzie zawierać te same dane, co zwykła faktura VAT. Wyjątkowo faktury dokumentujące WNT mogą nie zawierać NIP kontrahenta. Innych wyjątków rozporządzenie nie przewiduje.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2013

  Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • 17.9.2019

  Zasady wystawiania faktur do paragonów w 2020 roku

  Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Faktura do paragonu będzie wystawiana tylko w przypadku, gdy na tym paragonie będzie znajdować (...)

 • 24.4.2007

  Jak wystawia się faktury dokumentujące obrót wewnątrzwspólnotowy?

  Faktury unijne, wystawiane przez kontrahentów zagranicznych z tytułu dostawy towaru do Polski, stanowią dla podatnika VAT dokumentację wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Częstym błędem popełnianym (...)

 • 10.12.2011

  Kiedy można anulować fakturę?

  Kwestia anulowania faktury nie jest uregulowana ani w przepisach ustawy o VAT, ani też w przepisach wykonawczych do niej. Nie oznacza to jednak, że w praktyce podatnicy nie mogą anulować faktury. Możliwość (...)

 • 27.2.2012

  Terminy wystawiania faktur VAT

  Ogólny termin wystawienia faktury jest dość istotny w aspekcie momentu powstania obowiązku podatkowego. Ponieważ obowiązek – w razie wystawienia faktury – powstaje z chwilą jej wystawienia, (...)