e-prawnik.pl Porady prawne

Ilość egzemplarzy przy składaniu pozwu

Pytanie:

W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew w sprawie cywilnej, gdy pozwanym jest jedna osoba? Czy liczba kopii załączników musi odpowiadać liczbie kopii pozwu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ilość egzemplarzy przy składaniu pozwu

27.8.2003

Do pozwu wnoszonego do sądu należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom. Musi Pan do pozwu dołączyć jeden odpis pozwu i odpis każdego załącznika dla pozwanego. Poza tym, jeżeli w sądzie nie złoży Pan załączników w oryginale, należy dołączyć po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Ilość egzemplarzy przy składaniu pozwu

Arletta Bolesta

24.1.2021 6:3:23

Re: Ilość egzemplarzy przy składaniu pozwu

Temat można również podjąć w świetle kościelnego procesu o nieważność małżeństwa dr Arletta Bolesta adwokat kościelny a.bolesta@op.pl


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ