Import odzieży markowej z USA

Pytanie:

"Prowadzę firmę handlowo-usługową. Chcę zacząć import odzieży markowej z USA typu outlet (takich marek jak Ck, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren itd.). Problem w tym ze nigdzie nie mogę się dowiedzieć niczego konkretnego na temat importu takiej odzieży z USA.W urzędzie celnym mówią, że musi być certyfikat pochodzenia, aby mogła wjechać na teren Polski przy czym mówią, że rożnie to bywa z odzieżą markowa, niektórzy wspominają o licencji a niektórzy nic. Chce normalnie zapłacić cło 12% i VAT 22% żeby móc to sprzedawać legalnie, móc wystawiać faktury czy paragon. Z tego co wiem to chyba licencji od producenta odzieży nie potrzebuje skoro nie będę się reklamował ich logiem? Dodam, że kupiłbym od normalnych hurtowników online z USA z normalną fakturą na każdy towar. W końcu, jeśli jest faktura z danymi sprzedającego to wiadomo ze miejsce jest sprawdzone, poza tym firmy te wysyłają na cała Europę a problemy są tylko w Polsce. Czy mogę otrzymać jakieś skierowanie odnośnie przepisów importowych odnośnie mojej sytuacji? Jakie warunki i wymogi musze spełniać, aby legalnie sprowadzać odzież markową (outlet) i odsprzedawać ją później w Polsce (nr art. proszę) tak aby Urząd celny nie mógł zarekwirować towaru?"

Odpowiedź prawnika: Import odzieży markowej z USA

Z punktu widzenia podatkowego dokonanie odpowiedniego zgłoszenia celnego importowanego towaru, a następnie uiszczenie cła i podatku od towarów i usług (VAT) od importu towarów wypełnia wymogi podatkowe. Jeśli ponadto importer dysponuje dokumentami potwierdzającymi zakup towaru (w szczególności fakturą VAT od sprzedawcy) nie powinien mieć problemów z przykładowo zaliczeniem do kosztów podatkowych wydatku na zakup towaru. Oczywiście sprzedając towar na terytorium Polski nie tyle będzie mógł, co będzie zobowiązany naliczać VAT od sprzedaży oraz jeśli to konieczne wystawiać faktury VAT.

Ochrony znaków towarowych dotyczą umowy międzynarodowe - m.in.:

 1. Konwencja Paryską o ochronie własności przemysłowej z 1883 r. wraz z jej licznymi modyfikacjami w wersji nadanej przez akt sztokholmski,
 2. Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z 1891 r.,
 3. Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z 1957 r., 
 4. Porozumienie TRIPS.

Dzięki temu znaki uznane w jednym z państw-stron (np. USA) są objęte ochroną w innym państwie-stronie (np. w Polsce) na zasadach, na jakich chroni ono własność intelektualną swych własnych obywateli bądź firm.

Każdy znak towarowy prawidłowo zarejestrowany w Państwie pochodzenia będzie mógł być zgłoszony i chroniony w takiej samej postaci, jak w innych Państwach będących członkami Związku (stron konwencji), z pewnymi zastrzeżeniami. Państwa te będą mogły żądać przed dokonaniem ostatecznej rejestracji przedstawienia świadectwa rejestracji w Państwie pochodzenia, wydanego przez właściwy organ. Nie będzie wymagana jakakolwiek legalizacja tego świadectwa.

Natomiast nazwa handlowa będzie chroniona we wszystkich Państwach będących członkami Związku (stron konwencji Paryskiej) bez obowiązku zgłoszenia lub rejestracji, niezależnie od tego czy stanowi ona, czy nie stanowi części znaku towarowego.

Na podstawie art. 9 pierwszej z ww. konwencji, każdy wytwór, zaopatrzony bezprawnie w znak fabryczny albo w nazwę handlową, będzie zajęty przy wwozie do tych krajów Związku (stron umowy), w których znak ten lub ta nazwa handlowa ma prawo do ochrony prawnej. To samo dotyczy nazw pochodzenia towarów.

Zgodnie z polską ustawą - Prawo własności przemysłowej, używanie znaku towarowego polega w szczególności na  umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem.

Przy sprowadzaniu towarów markowych do Polski potrzebne będzie potwierdzenie właściciela marki, iż towary są autentyczne (tzw. certyfikat autentyczności), tj. że nie są podróbkami. 

Za używanie znaków towarowych w sposób nielegalny grożą też sankcje karne określone w tytule X ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117, ze zm.).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • piotrsoul 2012-10-22 00:59:22

  zlodzieje, to zadna odpowiedz!!!!!!!!!!!!!

 • Mf_lik 2012-07-09 14:26:46

  Kolejny złodziejski serwis..

 • emigec 2012-03-06 17:38:44

  na darmowym forum można się więcej dowiedzieć!!!

 • lux 2012-02-11 16:59:11

  Zgadzam się wydałem 6zł i co ? to co wiedziałem to wiem. A że polska to dziwny kraj to i ta strona świadczy o tym.

 • marek 2011-09-07 13:57:32

  no i co to za odpowiedź na pytanie? szkoda kasiory na sms


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika